ZWO houdt Indonesië-week

OOSTKAPELLE-UTRECHT – De ZWO-commissie (Zending- Werelddiaconaat- Ontwikkelingssamenwerking) in de classis Delta houdt van 1 tot en met 7 februari 2021 een Indonesië-week. Op 7 februari is het de zondag van het Werelddiaconaat, en de commissie zou dan ook graag zien dat de deelnemende gemeenten dan een speciale Indonesië-dienst houden.

,,2020 is het jaar geweest waarin we samen met meer dan 50 gemeenten in Zeeland startten met Delta voor Indonesië. Wij zijn ontzettend dankbaar dat de drie projecten in Indonesië zo breed door jullie zijn gesteund. Het verhaal van kwetsbare mensen over grenzen én jullie steun aan hen is ondanks de pandemie niet verstomd. Het is niet makkelijk om gemeenteleden in deze periode te betrekken bij projecten ver weg. Daarom organiseren we in de eerste week van februari met kerken in Delta een Indonesië-week en Indonesië-zondag. Dat doen we samen, want samen zijn we kerk!’’, zo schrijft ds Flip Beukenhorst uit Oostkapelle, voorzitter Zeeuwse ZWO binnen de classis Delta, in een brief aan de diaconieën.

Suggesties Indonesië-dienst

In de brief doet ds Beukenhorst verschillende suggesties voor de Indonesië-dienst. Zo kan er een video worden vertoond met uitleg over de drie ZWO-projecten in Indonesië, er kan een collecte voor een van de projecten worden gehouden, een gebed uit Indonesië worden gebeden en de preek kan achtergrondinformatie bevatten over de projecten. Ook de kindernevendienst kan bij Indonesië-zondag worden betrokken.

Foto-groet

Tenslotte zal er tijdens de Indonesië-zondag een foto-groet uit Indonesië worden getoond, om de verbondenheid met Indonesië zichtbaar te maken. De gemeenten krijgen het verzoek om na de Indonesië-dienst ook zelf een groepsfoto te maken, zodat de ZWO-commissies in de classis Delta een persoonlijke groet naar Indonesië kunnen sturen, waarin ze hen zegen toewensen. De foto’s kunt u mailen naar: gelovenindedelta@gmail.com. De webredactie zorgt dat ze allemaal op de juiste plek in Indonesië terecht zullen komen. We zullen ze ook tonen op deze website en hopen op veel foto’s uit de verschillende gemeenten, zodat de mensen in Indonesië weten dat er aan hen wordt gedacht.

Minimagazine

Voor de Indonesië-week is een speciaal minimagazine gemaakt. Download hier het Mini-magazine Delta voor Indonesie. In het magazine komt classispredikant ds. Arie van der Maas aan het woord, worden de projecten toegelicht en er staan cijfers en weetjes over Indonesië in.  Dit magazine boordevol informatie kan met steun van Kerk in Actie naar alle gemeenteleden worden gestuurd, in combinatie met een diaconale brief van de eigen diaconie.

Organiseer ook een actie!

De Indonesië-week is een mooie gelegenheid om als diaconie of ZWO-commissie met jouw gemeenteleden in actie te komen. Juist in een periode waarin veel van het gemeenteleven niet door kan gaan is het een belangrijk signaal richting de gemeente dat het in actie komen voor nood – ver weg en dichtbij – doorgaat. Kijk hier voor een aantal suggesties, zoals een soep-actie of een verkoping.

De uitwerking van bovenstaande suggesties en tips zijn te vinden op kerkinactie.nl/delta. Doet jouw gemeente ook mee of heb je vragen? Neem contact op met Kerk in Actie-consulent Menno Hanse via m.hanse@protestantsekerk.nl

Delta voor Indonesië

Samen zorgen voor kwetsbare mensen wereldwijd. Samen ons inzetten voor vrede en rechtvaardigheid. Dit zijn thema’s die de zendingscommissies, ZWO’s en diaconieën binnen de ringen en de classis Delta samenbrengt. Delta voor Indonesië is een initiatief van de Zeeuwse ZWO en Kerk in Actie en heeft tot doel gemeenten en ringen in Delta met elkaar te verbinden, ons samen sterk te maken voor kwetsbare mensen gedreven vanuit onze christelijke roeping om te zorgen voor onze naasten dichtbij en ver weg. Van 2020 tot 2022 steunt ZWO Delta voor Indonesië, dat bestaat uit 3 projecten: Meer voedsel door duurzame landbouw en beter samenwerken op Java; Opvang voor straatkinderen op Java; Sterke vrouwen opleiden op Papoea. Klik hier voor meer informatie over deze projecten.

Steeds meer kerkelijke gemeenten en ringen sluiten zich aan bij Delta voor Indonesië. Wil je meedoen of meer weten? Neem contact op met jouw consulent Menno Hanse via m.hanse@protestantsekerk.nl