ZWO houdt online regioavonden voor Indonesië

OOSTKAPELLE – De zendings- en ZWO-commissies (Zending-Werelddiacontaat-Ontwikkelingssamenwerking) in de classis Delta houden in november vijf online regioavonden. Op deze manier kan men – juist in de moeilijke en beperkende coronatijd – elkaar toch ontmoeten en de medemens van ver weg niet vergeten.

Veel gemeenten in de classis Delta zetten zich sinds begin dit jaar in voor een aantal projecten in Indonesië. Vanuit uw eigen huis is er tijdens deze online regioavonden de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over actuele zaken met andere diakenen, ZWO’ers en leden van de zendingscommissies. Daarbij komt uiteraard ook de vraag aan de orde: Hoe geef je ZWO-werk in coronatijd vorm? Naast het (online) leren van elkaar zal Kerk in Actie-consulent Menno Hanse zijn input geven.

Stand van zaken

Tijdens deze online regioavonden gaat het, naast het elkaar ontmoeten, ook om het niet vergeten van Indonesië. Hoe staat het inmiddels met de projecten die door de classis Delta worden ondersteund? Welke invloed heeft de pandemie op het belangrijke werk wat daar wordt verricht? Kerk in Actie-medewerkers Miriam van der Veen en Hanneke van den Biggelaar zullen de deelnemers bijpraten over de huidige stand van zaken.

De regio-avonden zijn – op één na – ingedeeld per ring. Dat geeft de mogelijkheid om elkaar binnen de ring te ontmoeten. Mocht de avond van uw ring niet uitkomen, dan is er op donderdagavond 5 november een niet-ringgebonden online regio-avond.

Deelnemers moeten zich vooraf aanmelden via Kerk in Actie-consulent Menno Hanse: m.hanse@protestantsekerk.nl. Geef bij die aanmelding uw naam, telefoonnummer en kerkelijke gemeente door. Na aanmelding ontvang u een handleiding voor het technische gedeelte van de online ontmoeting.

De online regio-avonden, waarvoor u van harte bent uitgenodigd, zijn op:
maandag 2 november 2020 voor de Bevelanden
dinsdag 3 november 2020 voor Schouwen-Duiveland/Tholen
donderdag 5 november 2020 is de niet- ringgebonden regioavond
donderdag 12 november 2020 voor Zeeuws-Vlaanderen
maandag 16 november 2020 voor Walcheren.

Vanaf 19.30 uur zal de online ontmoetingsplaats beschikbaar zijn, om 19.45 uur wordt met de ontmoeting gestart. Die zal tot ongeveer 21.15 uur duren.