ZWO ontmoet elkaar in coronatijd

UTRECHT – Elkaar ontmoeten in coronatijd… Meer dan 40 diakenen en leden van de ZWO- of Zendingscommissie deden dat in november tijdens verschillende online regioavonden van Delta voor Indonesië. Iedereen in zijn of haar eigen huis en soms met een klein groepje in een kerkzaal. Gezellig, waardevol en heel informatief, aldus de deelnemers.

De vier avonden werden gevuld met informatie over de situatie in Indonesië en de projecten, een gesprek over ‘ZWO in coronatijd’, een update van de financiën en nieuws vanuit de ringen en Kerk in Actie. Zonder al teveel technische belemmeringen kwam de situatie over Indonesië goed door. De situatie is daar zorgelijk én hoopvol; zorgelijk omdat de projecten heel veel regulier werk door restricties niet konden uitvoeren, hoopvol omdat ze ontzettend creatief zijn om toch mensen in kwetsbare posities te helpen. Die onverzettelijkheid inspireert.

Ook het werk van de diaconie, ZWO- of Zendingscommissie is moeizamer nu in onderling contact en de zondagse kerkdiensten minder mogelijk is. Dat heeft een weerslag op de inkomsten voor Delta voor Indonesië en is een reden van zorg. De mooie verhalen over wat allemaal nog wel kan werden gelukkig ook gedeeld. Er blijkt nog veel mogelijk te zijn! Dat enthousiasmeerde om in de eigen gemeente te gaan denken over mogelijkheden en te zien wat nog wel kan.

Minimagazine

Speciaal voor gemeenten die meedoen met Delta voor Indonesië heeft Kerk in Actie een Delta voor Indonesië-minimagazine gemaakt. Acht pagina’s met onder meer informatie over de projecten in Indonesië en  manieren hoe gemeenten in de Delta in actie komen. Dit magazine kan (gratis) met een begeleidende fondsenwervende brief worden verspreid onder de gemeenteleden. Optie is om deze brief te versturen met het logo van de eigen gemeente en vermelding van het rekeningnummer van de diaconie. Meer informatie: Kerk in Actieconsulent Menno Hanse m.hanse@protestantsekerk.nl

Kerstgroet

Binnenkort wordt de gemeenten gevraagd om een (kerk)groepsfoto te maken zodat we een kerstgroet kunnen sturen aan Indonesië. Vanuit daar zal ook een groet terugkomen.

Zorgelijke financiën

ZWO-penningmeester Petra van den Berge maakte tijdens de regioavonden bekend dat er (tot eind augustus) voor Zeeland ongeveer 27 à 28 000 euro van de toegezegde 90 000 euro is binnengekomen. De hoop is dat in de decembermaand meer geld wordt overgemaakt voor Delta voor Indonesië.