Activiteiten Zeeuws-Vlaanderen

Op verhaal komen – Aan de slag met contextueel bijbellezen

HOEK – Zaterdag 26 oktober wordt in de kerk van de Protestantse gemeente Hoek van 9.30 tot 14.30 uur een trainingsdag Contextueel Bijbel Lezen (CBL) gehouden. De dag is bedoeld voor deelnemers aan CBL-groepen, geïnteresseerde gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers.

Contextueel bijbel lezen betekent dat door vanuit de eigen situatie een verhaal te lezen, oude teksten relevant worden voor ons leven anno 2019. Al sprekend en lezend wordt iets ontdekt van Gods Woord als licht op ons pad. Door uitleg over de methode, door contextuele bijbelstudies met verschillende groepen en door training komen de deelnemers steeds verder in Contextueel bijbellezen. Lees meer over de methode Op verhaal komen op www.kerkinactie.nl/bijbellezen.

De toerustingsdag in Hoek geeft informatie over de methode en er is een bijbelstudie onder leiding van Inge Landman, projectmedewerker Bijbel bij Kerk in Actie. Thema van de bijbelstudie: De grenzen van zelfredzaamheid.

Zelfredzaamheid is een norm die in Nederland hoog in het vaandel staat. We leggen onszelf deze norm op, maar ook de politiek gaat uit van een model van zelfredzaamheid. Tegelijk zien we meer en meer de grenzen van die gedachte en mensen die tegen die grenzen aanlopen en het niet redden. Hoe speelt dit in onze omgeving? Wat is onze plek in dit verhaal als gelovige en als kerkgemeenschap?

Hierover gaan de deelnemers in gesprek met elkaar. De eigen situatie wordt ‘gelezen’, waarna vervolgens een bijbelverhaal met elkaar wordt gelezen en de deelnemers in gesprek gaan met de tekst.

Verder is er deze dag ruimte voor toerusting rond de vraag ‘hoe kan ik er mee aan de slag?’

De dag is geschikt voor wie al bezig is met CBL en behoefte heeft aan ondersteuning én voor wie graag een uitgebreide kennismaking wil met contextueel bijbellezen om eens een andere manier van werken te verkennen voor bijvoorbeeld de eigen gesprekskring of bijbelstudiegroep.

Nadere info: ds. Aart van Houweling:  avanhvdm@zeelandnet.nl

Hanna Wapenaar, uitgezonden door Kerk in Actie, was gedurende een aantal jaren verbonden aan het Ujamaa Centrum in Zuid-Afrika. Zij liet Zeeuws-Vlaanderen tijdens haar bezoeken aan de gemeenten, kennis maken met het contextueel bijbel lezen. Er is inmiddels een aantal gespreksgroepen actief. Kerk in Actie stimuleert en ondersteunt de methode van CBL zowel via partnerorganisaties in andere landen, als via verschillende initiatieven in Nederland, omdat ze meerwaarde ziet in dit gemeenschappelijke proces als het gaat om bouwen aan een rechtvaardige(r) samenleving..

De Classis Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (CZWO) commissie Zeeuws-Vlaanderen (en van daaruit ook veel ZWO-commissies en diaconieën in Zeeuws-Vlaanderen) steunden Hanna Wapenaar en het Ujamaa Centrum in Zuid-Afrika tot januari 2018.

De toerustingsdag CBL in Hoek op 26 oktober duurt van 9.30 tot 14.30 uur. Kosten €12,50 contant te voldoen op de dag zelf. Aanmelden kan tot 21 oktober via Sarina de Schepper-Dekker, email sarinadsd@zeelandnet.nl Er wordt gezorgd voor een lunch.

———————————————————————————————————-

Lucas Kramer zingt in Axel voor Pakistan

AXEL – Lucas Kramer doet op 8 november de kerk van de Protestantse gemeente Axel aan tijdens de presentatietour van zijn nieuwe cd Open Armen, die in oktober uitkomt. Het concert is georganiseerd door de Zending-Werelddiaconaat- Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), afdeling Axel. De opbrengst van de avond is bestemd voor de actie Zeeland voor Pakistan.

Lucas Kramer

De nieuwe cd van Lucas Kramer bevat christelijke liederen die het hart raken en Lucas Kramer neemt het publiek mee door de verhalen achter die liederen. Hij zingt met begeleiding van zijn band en een strijkkwartet, waarbij een aantal vocals hem zal ondersteunen.

In 2008 bracht Lucas Kramer het succesvolle album Het is Goed uit, gevolgd in 2009 door de cd Vroeger wordt later. In oktober 2014 verscheen De Zee en ik en in 2015 werd de eerste live cd uitgebracht: Zoals Ik Ben. Zijn eerste kerst-cd Dichtbij het Kind kwam in november 2016 uit. In de afgelopen jaren had hij verschillende televisieoptreden bij onder andere Nederland Zingt. Hij gaf concerten in de Doelen en Rotterdam en was een van de hoofdgasten van de Nederland Zingt-dag.

Het concert in Axel, dat om 20.00 uur begint, wordt gegeven in de protestantse kerk in Axel aan de Koestraat 2. Tickets à € 10 via Zingenindekerk. Klik hier.

Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door Kerk in Actie, Zingenindekerk.nl en de Protestantse Kerk.

%d bloggers liken dit: