Projecten Delta voor Indonesië van 2020 t/m 2022

De opbrengsten van collecten, acties enz. kunnen gestort worden op de volgende bankrekeningnummers met duidelijke vermelding van het projectnummer:

Voor alle drie de projecten te samen: Delta voor Indonesië
NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. kerkinactie te Utrecht o.v.v. projectnr: K 01004

Voor: Meer voedsel en inkomen door duuzame landbouw op Java
NL89ABNA 0457 457 457 tnv kerkinactie te Utrecht o.v.v. projectnr: W 017891

Voor: Opvang van straatkinderen op Java
NL89ABNA 0457 457 457 tnv kerkinactie te Utrecht o.v.v. projectnr: K 017881

Voor: Sterke vrouwen opleiden op Papoea
NL89ABNA 0457 457 457 tnv kerkinactie te Utrecht o.v.v. projectnr: Z 009401

Met vriendelijke groet,
Petra van den Berge
Penningmeester ZWO-Zeeland

E-Mail: pvandenberge@zeelandnet.nl
T: 06-13167690