Project Pakistan

Grote tweedehands boekenmarkt in Veere voor Pakistan

VEERE – In de Kleine Kerk van Veere (Kapellestraat) wordt in de maanden juli en augustus twee maal per week een grote tweedehands boekenmarkt houden. De opbrengst gaat naar het ZWO-project Zeeland voor Pakistan.

Iedere dinsdag van 10.30 tot 16.30 uur en iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur is de boekenmarkt te bezoeken. Wekelijks wordt de voorraad aangevuld. De prijzen liggen laag, om zo meer boeken te verkopen ten bate van het Zeeland voor Pakistan-project.

 

 

Ds Qaiser Julius te gast op regioavond Hoek

HOEK – Ds Qaiser Julius uit Pakistan is de speciale gast tijdens de regioavond ‘Zeeland voor Pakistan’ van de gezamenlijke ZWO-commissie Zeeuws-Vlaanderen/Walcheren, maandagavond 25 maart in de kerk van de Protestantse Gemeente Hoek, (Langestraat) in Hoek.

Christenen in Pakistan.

Ds Qaiser Julius

Na de opening door ds Flip Beukenhorst staat een ontmoeting met ds Qaiser Julius op het programma. Ds Julius is predikant en directeur van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan, één van de drie projecten van Zeeland voor Pakistan. Hier leren christenen, vooral jongeren, hoe ze sterker in hun geloof kunnen staan. Voor de 40-dagentijd van Kerk in Actie is ds Julius in maart in Nederland, waar hij alle vier de regioavonden in Zeeland zal bijwonen.

In het tweede deel van de avond komt de ZWO-commissie met een voorstel voor ‘Zeeland voor …’ vanaf 2020, een nieuw project. Ook wordt meer verteld over de commissie ZWO Zeeland.

Voorbede voor Pakistan

De ZWO-commissie schenkt tijdens deze avond ook aandacht aan  de voorbeden van Kerk in Actie voor de situatie in Pakistan, nu deze week de spanningen tussen India en Pakistan hoog opgelopen zijn. De situatie staat op scherp en is bedreigend. ,,Laten we bidden dat de machthebbers inzien dat geweld voor beide landen geen oplossing zal bieden, dat er geen onschuldige slachtoffers vallen en dat het gesprek en diplomatie weer rust mag brengen.”

De zaal van de Protestantse Kerk Hoek gaat 25 maart open om 19.00 uur, in verband met het kiezen van de te bespreken vragen voor ds Qaiser Julius. Het hoofdprogramma begint om 19.30 uur.

***********************************************************************

Kerstgroeten uit Pakistan

VLISSINGEN – Kerk in Actie ontving afgelopen week diverse foto’s uit de dorpen van de projecten in Pakistan. De stafleden van de projecten maakten foto’s van mensen die vlaggen en borden vasthouden met daarop de tekst ‘Merry Christmas, thanks to Zeelands’.

De NOAD-staf

Kerk in Actie-consulent Tom Kolsters wil uiteraard ook Kerstgroeten terugsturen, Hij koos daarvoor een foto die werd gemaakt tijdens de Zeeuwse Inspiratiedag waarop 130 Zeeuwen naar de mensen in Pakistan zwaaien. Maar daar blijft het niet bij. Hij vraagt voorgangers en kerkleden om zondag 16 december één van de foto’s uit Pakistan te tonen tijdens de dienst. Vervolgens moet dan een foto gemaakt worden met de aanwezige gemeenteleden (die zwaaien naar de camera?) Hij stuurt woensdag 19 december alle foto’s door naar Pakistan om hen vanuit Zeeland ook een fijne Kerst te wensen. U kunt de foto’s mailen naar t.kolsters@kerkinactie.nl

ZWO (Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking) steunt ontwikkelingsprojecten van Kerk in Actie. In 2018 staat het Pakistan-project centraal in Zeeland. In 1953 werd in de Pakistaanse havenstad Karachi geld ingezameld voor de watersnoodramp in Zeeland. Ongeveer 65 jaar later doen 57 Zeeuwse kerken iets terug. Zij halen via allerlei activiteiten samen met Kerk in Actie geld op voor hulp in Pakistan. Die projecten zijn grofweg in drie categorieën in te delen: NOAD (versterking van landloze arbeiders en verstandelijk beperkte kinderen), REEDS (zorgen voor een inkomen voor boeren) en OTS (Theologisch onderwijs, van zondagsschool tot doctoraal studie). Voor meer informatie www.kerkinactie.nl/zeelandvoorpakistan

Zeeland zingt voor Pakistan

GOES – Ter afsluiting van de Zeeuwse Inspiratiedag zingt The Psalm Project zaterdagmiddag 24 november (16.30 uur) in De Levensbron (Mansholtlaan1) in Goes.
Het concert staat in het teken van Zeeland Zingt voor Pakistan. De inzet voor Pakistan is bijzonder omdat inwoners van de Pakistaanse havenstad Karachi in 1953 geld inzamelden voor slachtoffers van de watersnoodramp in Zeeland. Nu zijn het de Zeeuwen die in actie komen voor Pakistan. The Psalm Project steekt oude psalmen in een modern jasje en componeert daarnaast eigen hedendaagse composities waarbij de Psalmen centraal staan. De liederen van de kerk, wereldwijd, door alle tijden heen.
De Pakistaanse bisschop Ds. Humphrey Sarfaraz Peters is ook aanwezig tijdens het concert in Goes. Eerder op de dag is hij in De Levensbron om te spreken op de Zeeuwse Inspiratiedag hoe je als kerk tot zegen kunt zijn in de samenleving.
De toegang voor het concert is 5 euro. Tickets zijn verkrijgbaar op www.zingenindekerk.nl.

65 jaar na de Ramp: Zeeland doet wat terug

In 1953 werd in de Pakistaanse havenstad Karachi geld ingezameld voor de watersnoodramp in Zeeland. Ongeveer 65 jaar later doen Zeeuwse kerken iets terug. Meer dan 57 Zeeuwse kerken hopen in 2018 samen met Kerk in Actie geld op te halen voor hulp in Pakistan.


Help them, join the Holland Evening, prijkt in maart 1953 op een dia in bioscopen in Karachi. In de Pakistaanse havenstad wordt op dat moment geld ingezameld voor Zuidwest-Nederland. Daar zijn begin februari 1.835 doden gevallen door de watersnoodramp, 72.000 mensen worden geëvacueerd omdat hun huizen en dorpen niet meer bewoonbaar zijn. Van over de hele wereld krijgen dorpen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant steun. Pakistan is een van de landen die Nederland te hulp schieten.

Voeten wassen

Ongeveer 65 jaar later doen Zeeuwse kerken iets terug. Via Kerk in Actie komen veel protestantse kerken onder de naam ‘Zeeland voor Pakistan’ in actie voor projecten in Pakistan. Een inspirerend voorbeeld is de gemeente in Kleverskerke, een dorp van niet meer dan dertig huizen. De kerk daar collecteert niet alleen, maar pakte ook uit met de Kleverskerke-dag. Dankzij een rommelmarkt, lotenverkoop (tweeduizend loten verkocht!), kinderspelen, een schiettent, een kledingbeurs en een boekenbeurs bracht de dag 9.000 euro op.

De Protestantse Gemeente Zoutelande zet zich in voor dezelfde projecten. In 2017 bedacht de gemeente een diaconale actie met een missionaire uitstraling. Het kustmarathonweekend van Zeeland in oktober 2017 eindigde een paar meter naast de kerk. Tegen betaling konden hardlopers en wandelaars daar hun voeten laten wassen na de finish. De opbrengst van de actie ging naar Pakistan.

Handtekeningen

Plaatselijke gemeenten uiten hun verbondenheid ook op andere manieren. Dit deden gemeenten in de classis Walcheren bijvoorbeeld in 2016, toen een zelfmoordterrorist zichzelf op paaszondag had opgeblazen. De aanslag vond plaats op een drukke plaats waar veel vrouwen en kinderen samengekomen waren, meer dan zeventig mensen kwamen om bij de gewelddaad.

De gemeenschappelijke ZWO-commissie (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) van de classis Walcheren organiseerde in de week daarop een handtekeningenactie. Met de handtekeningen en een begeleidende brief wilden de kerken op Walcheren de christenen in Pakistan bemoedigen. Tijdens de Werelddag van Kerk in Actie konden ook mensen uit andere gemeenten de boodschap ondertekenen. Via Kerk in Actie kwamen de handtekeningen terecht bij de bisschop van de Kerk van Pakistan, een partner van de Protestantse Kerk in Nederland. Al jaren organiseren diverse kerken in Zeeland vieringen om uitdrukking te geven aan hun band met Pakistan. In Brouwershaven waren in een dienst in juni 2017 ook mensen aanwezig uit de Urdu-gemeenschap, de Pakistaanse kerk in Nederland. Hun eigen koor zong het Onze Vader in het Urdu, de officiële taal van Pakistan. “Bijzonder en indrukwekkend”, schreef een bezoeker daarover naar de classicale zendingscommissie, die de dienst samen met de Protestantse Gemeente Brouwershaven had georganiseerd. “In de oude Sint-Nicolaaskerk stijgen al eeuwenlang liederen en gebeden op.”

Ook die middag klonken liederen en gebeden. Dit keer samen met Pakistaanse broeders en zusters die in Nederland wonen. Ieder zong en bad in zijn of haar eigen taal en beleving. Het Pakistaanse koor zong prachtige liederen. In beide talen luisterden we naar de bijbellezing en gebeden. We baden gezamenlijk het Onze Vader en met de zegen in beide talen mochten wij verbonden in Gods Liefde zonder grenzen, onze eigen weg weer gaan.” Het gezamenlijk bidden, zingen en vieren was inspirerend en bemoedigend voor veel kerkgangers.

Leren van elkaar

Ook de hele classis Zierikzee is betrokken bij projecten in Pakistan. Door samen te werken binnen de classis, doen gemeenten ideeën van elkaar op en kunnen ze de krachten bundelen wanneer er iets georganiseerd moet worden.

Dominee Bertie Boersma, predikant in Scharendijke en voorzitter van de classicale ZWO-commissie, legt uit waarom de kerken in de classis het belangrijk vinden om een kerk in een land ver weg te steunen. “In de eerste brief aan de Korinthiërs schrijft Paulus over het lichaam van Christus. Daar zegt hij iets opvallends: ‘U bent het lichaam van Christus.’” Dat lichaam, dat zijn wij, wil ze daarmee zeggen. Niet alleen in Zeeland, maar over de hele wereld. “Door ons wil Jezus present zijn in deze wereld. Door ons wil Hij zijn handen tonen, zijn stem laten horen, zijn hart bekend maken.” Of het nu gaat om de kerk in Nederland of in Pakistan, “we horen bij elkaar als een lichaam met verschillende functies en organen. Als christenen elders worden vervolgd of kerken worden weggevaagd, dan gaat dat ook ons aan het hart.”

In het kader van verbondenheid met de wereldwijde kerk heeft de classis niet zomaar voor een land gekozen, maar heel bewust voor Pakistan. “Zeeland bestaat grotendeels uit plattelandsgemeenten”, legt Boersma die keuze uit. “Daardoor voelen we ons verbonden met Pakistaanse boeren.” De gemeenten steunen die boeren via een partnerorganisatie van Kerk in Actie. De classis heeft nog een andere reden om voor Pakistan te kiezen. “We geloven dat we van elkaar kunnen leren”, aldus de predikant. “In Pakistan vormen christenen al heel lang een minderheid. In Nederland moeten wij soms nog leren om als minderheid een weg te vinden in dit steeds meer seculiere land.”

Kerk in Actie ontwikkelde voor de actie Zeeland voor Pakistan een speciale krant en een boek over christenen in Pakistan. Die zijn  gratis te bestellen.

Klik hier voor startpakketten

 

Petra (links) aan het werk in Veere

Boekenmarkt voor Pakistan is succesvol

VEERE – Kun je in deze tijd van ontlezing nog wat verdienen aan oude boeken? Petra van den Berge bewijst dat het inderdaad kan. Zij hield in juli en augustus 2018 in Veere meer dan tweeduizend euro over aan deze handel. Het geld is bestemd voor een heel goed doel, namelijk het Walcherse ZWO-project  in Pakistan.

De afgelopen maanden was Petra wekelijks te vinden in de Kleine Kerk in Veere. Voor buitenstaanders is niet direct duidelijk waar de ingang is, maar dat bezwaar nam zij weg door op een strategische plek met borden die verwijzen naar de verkoop. Zodoende kreeg ze een massa volk over de vloer.

Petra is penningmeester van ZWO-Walcheren. ZWO betekent Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk. Daarnaast is ze lid van het moderamen van de classis Walcheren en van de kerkenraad van de Protestantse gemeente Kleverskerke. Het idee voor de verkoop is daar ontstaan, zo vertelt Petra: ,,Twee jaar gelden zat ik in de kerk tijdens de openstelling wegens de Monumentendag. Toen dacht ik: we zouden hier op zulke dagen iets moeten doen voor de ZWO. Daaruit ontstond het plan om oude boeken te verzamelen en te verhandelen. Er kwam zoveel dat ik Monumentendag 2016 niet heb afgewacht, maar in dat jaar de verkoop begon in Veere.”

De verkoopvoorraad

Dat de verkoop in Veere enorm aanslaat is volgens Petra een direct gevolg van de grote toestroom van toeristen. Veel mensen vinden het leuk om op zo’n boekenmarkt vakantielectuur in te slaan. Dit jaar leverde dat in Veere 1971 euro op!

De organisatie vergt veel werk. In Veere worden de boeken heel overzichtelijk per categorie keurig in krattenkasten te koop aangeboden. Daar is dan veel aan vooraf gaan. Eerst het inzamelen van de boeken. Dan eerst uitsorteren wat verkoopbaar is en wat niet en vervolgens het transport naar de verkoopmarkt. Wat onverkoopbaar blijkt moet dan ook nog worden afgevoerd. Allemaal werk achter de schermen, wat de oppervlakkige waarnemer niet ziet, maar wel gedaan moet worden.

Het doel: het helpen van (christelijke) minderheden, met name de kansarmen, in Pakistan zou Zeeuwen extra kunnen aanspreken wanneer wordt teruggedacht aan 1953. Toen kwam ook vanuit Pakistan hulp op gaan richting slachtoffers Ramp.

Zaterdag 2 september verkocht Petra boeken in de Eben Haëzerkerk in Nieuw- en Sint Joosland. Dat gebeurde ter gelegenheid van het dorpsfeest.  De opbrengst in Nieuwland was € 162,50.  Met de verkoopen in Veere opgeteld een totaal van € 2133,50. En dat allemaal met oude boeken!

%d bloggers liken dit: