Wat is ZWO?

ZWO betekent: Zending- Werelddiaconaat- Ontwikkelingssamenwerking. Protestantse gemeenten steunen de ZWO vanuit de diaconie, sommige

gemeenten hebben tevens een ZWO commissie die de ZWO taken behartigt.

 

In de provincie Zeeland zijn Classicale ZWO commissies actief (CZWO). De ZWO steunt ontwikkelingsprojecten van Kerk in Actie. Meestal verbinden meerdere plaatselijke ZWO-commissie zich gezamenlijk aan een project, dat wordt gecoördineerd door de CZWO.

In 2018 verbinden de CZWO-commissies in Zeeland zich aan het Pakistan-project.

%d bloggers liken dit: