Wat is ZWO?

ZWO betekent: Zending- Werelddiaconaat- Ontwikkelingssamenwerking. Protestantse gemeenten steunen de ZWO vanuit de diaconie, sommige gemeenten hebben tevens een ZWO commissie die de ZWO taken behartigt. In het rolmenu vindt u onder Activiteiten veel informatie over alles wat ZWO doet in de ringen Haringvliet, Hoeksche Waard, De Bevelanden, Schouwen-Duiveland-Tholen-Sint Philipsland, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Onder Project Indonesië staat informatie over de projecten die van 2020 tot augustus 2023 worden gesteund. Onder Betalingskenmerken vindt u de verschillende bankrekeningnummers, waarop u uw gift kunt overmaken voor de projecten.

In de Classis Delta werken de zes Ringen samen in een gezamenlijke classicale ZWO-commissie. De ZWO steunt ontwikkelingsprojecten van Kerk in Actie. De meeste plaatselijke ZWO-commissies werken samen aan projecten, die worden gecoördineerd door de gezamenlijke ZWO-commissie te midden van de Classis Delta.

Voorzitter en contactpersoon van deze classicale ZWO-commissie is ds Flip Beukenhorst uit Oostkapelle, e-mail: beukenhorst@zeelandnet.nl
Penningmeester van de classicale ZWO-commissie is Petra van den Berge, e-mail: pvandenberge@zeelandnet.nl , tel. 0613167690

Sinds 2020 zijn veel plaatselijke ZWO-commissies in de classis Delta verbonden aan drie projecten in Indonesië. Klik hier

Klik hier voor de gratis brochure ‘Kom in Actie’. Dit boekje staat vol met fondsenwervende ideeën om met de hele gemeente aan de slag te gaan voor een project van Kerk in Actie. Van een ontbijtservice tot een debatavond en van een kunstkalender tot een bijbelquiz. U vindt in de brochure ook tips om een project van Kerk in Actie een plek te geven tijdens een viering.
Klik hier voor de webwinkel van Kerk in Actie