Wat is ZWO?

ZWO betekent: Zending- Werelddiaconaat- Ontwikkelingssamenwerking. Protestantse gemeenten steunen de ZWO vanuit de diaconie, sommige gemeenten hebben tevens een ZWO commissie die de ZWO taken behartigt. In het rolmenu vindt u onder Activiteiten veel informatie over alles wat ZWO doet, op de Bevelanden, Schouwen-Duiveland-Tholen, Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen. Onder Project Indonesië staat informatie over de projecten die van 2020 tot 2022 worden gesteund. Onder Betalingskenmerken vindt u de verschillende bankrekeningnummers, waarop u uw gift kunt overmaken voor de projecten.

In de Classis Delta werken de vier regio’s uit de provincie Zeeland samen in een gezamenlijke Zeeuwse ZWO-commissie. De ZWO steunt ontwikkelingsprojecten van Kerk in Actie. De meeste plaatselijke ZWO-commissies werken samen aan projecten, die worden gecoördineerd door de Zeeuwse ZWO-commissie te midden van de Classis Delta.

Voorzitter en contactpersoon van de Zeeuwse ZWO-commissie is ds Flip Beukenhorst uit Oostkapelle, e-mail: beukenhorst@zeelandnet.nl
Penningmeester van de Zeeuwse ZWO-commissie is Petra van den Berge, e-mail: pvandenberge@zeelandnet.nl ,tel. 0613167690

Vanaf 2020 zijn veel ZWO-commissies in Zeeland verbonden aan drie projecten in Indonesië. Klik hier