ZWO-commissie Delta

Voorzitter en contactpersoon van de ZWO commissie Delta is ds. Flip Beukenhorst uit Oostkapelle
E-Mail: beukenhorst@zeelandnet.nl
Penningmeester van de ZWO-commissie Delta is Petra van den Berge,
E-mail: pvandenberge@zeelandnet.nl , T: 0613167690

Iedere kerkelijke regio heeft een contactpersoon, die de contacten onderhoudt met de plaatselijke kerkelijke gemeenten, ZWO-groepen of diaconieën en bij wie men ook terecht kan om een Indonesië-banner te lenen als men plaatselijk een activiteit organiseert. De namen en e-mailadressen zijn:

Klik hier voor ons interview met ZWO-voorzitter Flip Beukenhorst: ‘We dreigen de echte probleemgebieden te vergeten’

Klik hier voor ons interview met Kerk in Actie-consulent Menno Hanse: ‘Delta heeft passie voor mensen die het minder hebben’

 

De ZWO-commissie Delta kwam vrijdag 26 juni 2020 voor het eerst sinds de beperkende coronamaatregelen weer fysiek bijeen in Goes. Op gepaste afstand van 1,5 meter werd een groepsfoto gemaakt: (vlnr achterste rij:) Petra van den Berge, ds Arie Spaans, Delta-classispredikant ds Arie van der Maas, ds Bertie Boersma, Sarina de Schepper-Dekker, Wico Dieleman, Els Bosselaar-de Witte. (vlnr voor:) KerkinActie-consulent voor de Delta Menno Hanse, ZWO-voorzitter ds Flip Beukenhorst, Pietje Simpelaar-Visser, Cor-Elli de Bruijn-Dieleman, Willy Kamphuis-van der Peijl.

 

 

 

De leden van de ZWO-commissie Delta (31 januari 2020)