OOST-SOUBURG - De Protestantse Kerk ontwikkelde een cursus voor het opleiden tot uitvaartleider. Bij voldoende deelname kan de cursus in de classis Delta worden gegeven....

Classispredikant ds Arie van der Maas deelt een gebed om barnhartigheid, recht en vrede, met het oog op de gewelddadigheden in het Midden-Oosten, de bekladding...

UTRECHT - Het afgelopen jaar is er vanuit de Dienstenorganisatie in Utrecht in samenwerking met afvaardiging uit alle classes gezocht hoe gemeenten meer ondersteuning...