Copyright & disclaimer

Alle rechten voorbehouden. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij de classis Delta van de Protestantse kerk. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd en/of gebruikt worden voor commerciële doeleinden via internet, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook. Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze website, zoals artikelen, foto’s en  teksten, voor persoonlijk of (kerk)gemeentelijk gebruik over te nemen. Bronvermelding van de website en naamsvermelding van de auteur is verplicht indien informatie uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd.

Het is niet toegestaan een hyperlink naar de website van de classis Delta zo in te richten dat een internetgebruiker de website gelovenindedelta.nl in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Aansprakelijkheid

De website gelovenindedelta.nl is zorgvuldig samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden op deze website staan, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. De redactie van gelovenindedelta.nl kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard dan ook.

De webredactie van gelovenindedelta.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de aanpassingen. Gebruikers van de website dienen zich als een verantwoordelijk en fatsoenlijk internetgebruiker te gedragen. Gebruikers mogen met name andere gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan de website en/of de onderliggende programmatuur van gelovenindedelta.nl. De webredactie heeft het recht om zonder voorafgaande waarschuwing namen, uitingen of berichten van gebruikers te wijzigen of te verwijderen.

Gebruikers van onze website zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen ze vanuit onze website verzenden.

Verwijzingen naar andere sites

De redactie van gelovenindedelta.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar via een link wordt doorverwezen vanaf deze site. Dergelijke links naar externe informatiebronnen zijn louter informatief en bevatten geen enkel standpunt ten opzichte van de inhoud daarvan. Mocht u evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kunt u dat melden. Wij zullen dan maatregelen nemen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

Door gebruik te maken van onze website gelovenindedelta.nl is deze disclaimer voor de gebruiker van toepassing.

Correspondentieadres

Voor vragen, opmerkingen, persberichten en andere toevoegingen voor deze website kunt u mailen met de webredactie: gelovenindedelta@gmail.com.

Webmaster

Deze website is gebouwd, wordt gehost en technisch onderhouden door La Dolce Vita Marketing & Design.