ZWO

ZWO betekent: Zending- Werelddiaconaat- Ontwikkelingssamenwerking. Protestantse gemeenten steunen de ZWO vanuit de diaconie, sommige gemeenten hebben tevens een ZWO commissie die de ZWO taken behartigt.

In het rolmenu vindt u onder Activiteiten veel informatie over alles wat ZWO doet op de Bevelanden, Schouwen-Duiveland-Tholen, Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen. Onder Project Indonesië staat informatie over de projecten die van 2020 tot 2022 worden gesteund. Onder Betalingskenmerken vindt u de verschillende bankrekeningnummers, waarop u uw gift kunt overmaken voor de projecten.

Klik hier voor de gratis brochure ‘Kom in Actie’. Dit boekje staat vol met fondsenwervende ideeën om met de hele gemeente aan de slag te gaan voor een project van Kerk in Actie. Van een ontbijtservice tot een debatavond en van een kunstkalender tot een bijbelquiz. U vindt in de brochure ook tips om een project van Kerk in Actie een plek te geven tijdens een viering.
Klik hier voor de webwinkel van Kerk in Actie