Delta voor Colombia

Het project ‘Delta voor Colombia’ start op 1 september 2023.

Colombia: Kerk in een land met geweld en grote ongelijkheid

Kom in actie voor Colombia. Een land waar het verschil tussen arm en rijk extreem groot is. Dat heeft tot een 50 jaar durende burgeroorlog geleid. Alleen als er meer gelijkheid komt, kan de recente vrede behouden blijven. Een land waar nog veel huiselijk geweld is en inheemse inwoners, Afro-Colombianen en vluchtelingen achtergesteld worden. Kom samen met Colombianen in actie om kinderen en christenen te leren hoe samenleven ook anders kan.

Klik hier voor meer informatie over het actieland Colombia.

 

ZWO (zending-werelddiaconaat-ontwikkelingssamenwerking) classis Delta steunt de volgende drie projecten in Colombia:

 

Project 1:

Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken

In Bogotá, de hoofdstad van Colombia, groeien veel kinderen op in achterstandswijken vol armoede en geweld. In wijkcentra van partnerorganisatie FPT vinden zij een veilige plek. Ze kunnen er terecht voor sport en spel, ontmoeten er leeftijdsgenootjes en worden gestimuleerd onderwijs te volgen. De medewerkers helpen kinderen te begrijpen wat hun rechten zijn en ondersteunen hen bij het nemen van de juiste beslissingen om een goede toekomst op te kunnen bouwen, zonder criminaliteit en geweld.

Ook volgen 45 jongeren er een kookopleiding waar ze leren koken met gezonde, Colombiaanse producten en begeleiding krijgen bij het vinden van werk of het opzetten van een eigen bedrijf. In een groentetuin op het dakterras van FPT worden kruiden en groenten gekweekt. “Dit dakterras is bovendien een oase van rust te midden van alle stadsdrukte”, vertelt Veronica, leerling van de kookopleiding. Bij FPT leren kinderen en jongeren trots te zijn op wie ze zijn en vertrouwen in zichzelf te hebben.
Klik hier voor meer informatie over dit project van Kerk in Actie.

 

Project 2:

Sociaal bewogen predikanten opleiden

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. De theologische universiteit in Cali rust toekomstige predikanten toe om in deze context van armoede en geweld om te zien naar mensen in nood. Jeannet Bierman is door Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan deze universiteit. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in de samenleving én in de kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Alex Yela is één van haar oud-studenten. “Ik besloot theologie te gaan studeren omdat ik meer over de Bijbel wilde weten, maar ik heb zoveel meer geleerd!  Ik vond in de Bijbel inspiratie om me in te zetten voor mensen om mij heen en run nu een gaarkeuken waar dagelijks ruim 50 mensen komen. We bieden een maaltijd, maar proberen ook in gesprek te komen om te kijken hoe we mensen verder kunnen helpen.”
Klik hier voor meer informatie over dit project van Kerk in Actie.

 

Project 3:

Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro-Colombianen

De Chocó-regio in Colombia is één van de armste en meest onveilige gebieden van Colombia. De bewoners van deze regio zijn meestal zwart. Zij worden in Colombia ernstig gediscrimineerd. De regio heeft een enorme biodiversiteit, maar kampt ook met illegale mijnbouw, houtkap en geweld van rebellen, paramilitairen en drugsmaffia. De lokale bevolking zit altijd klem tussen deze groepen. Cocomopoca, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt inwoners van deze regio om via duurzame landbouw, met goed bosbeheer, hun inkomen te verhogen en de samenleving op te bouwen.
Klik hier voor meer informatie over dit project van Kerk in Actie.

 

AANMELDEN

Elke gemeente die zich heeft aangemeld, ontvangt geregeld per e-mail nieuwe informatie over Colombia en de projecten. Meld uw gemeente hier aan om mee te doen aan ‘Delta voor Colombia’.

Het project ‘Delta voor Colombia’ start op 1 september 2023.

 

Bankrekeningnummer en projectnummers:

Opbrengsten van acties, collectes, giften e.d. kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer  NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht onder vermelding van de onderstaande projectnummers:

    • Voor het project ‘Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken’ is het projectnummer K 09109249
    • Voor het project ‘Sociaal bewogen predikanten opleiden’ is het projectnummer Z 015056
    • Voor het project ‘Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro-Colombianen’ is het projectnummer W 0912734
    • Voor de drie projecten samen: ‘Delta voor Colombia’ is het projectnummer K 01010

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester Petra van den Berge, e-mail: pvandenberge@zeelandnet.nl, tel. 06-13167690

Project Duurzame agrarische ontwikkelling

Project opleiden sociaal bewogen predikanten

Project weerbaar maken kinderen in achterstandswijken