Home

Fijn dat u deze website bezoekt!

Δ U vindt hier nieuws en activiteiten van de Protestantse Kerk (PKN) in Zeeland en de Zuid-Hollandse Eilanden. Bekijk de rubrieken in het  activiteiten-menu:

Δ Onder Kalender vindt u alle activiteiten gerangschikt op datum.

Δ Deze website geeft verder informatie over de locaties van alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in dit gebied, met foto’s en links naar de websites.

Δ De rubriek Over kerkmensen maakt melding van dominees en kerkelijk werkers die beginnen in een gemeente of er afscheid nemen. Er is ook ruimte voor jubilea, bijvoorbeeld van kosters en organisten en andere vrijwilligers.

Contact

Δ  Berichten over openbare activiteiten ontvangen we graag per e-mail: gelovenindedelta@gmail.com. Bijlagen zijn welkom.

Δ  Voor vragen/opmerkingen kunt u ook gebruik maken van het contactformulier.

Classispredikant

De kerken werken met elkaar samen in de classis Delta. De centrale persoon is de classispredikant, dominee A. P. (Arie) van der Maas. Hij ondersteunt de gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers in het gebied. Dominee Van der Maas is ook  aanspreekpunt en gezicht van de kerk in de regio.
E-mail: a.vandermaas@protestantsekerk.nl.
Klik hier voor de website van Arie van der Maas.

Scriba

Piet van den Boogaart is de scriba van de classis Delta.
Postadres: Titiaanstraat 26, 3262 HT Oud-Beijerland.
T 0186 – 61 50 59 (thuis).
E-mail: classisscriba-delta@protestantsekerk.nl.