Home

Fijn dat u deze website bezoekt!

Δ U vindt hier nieuws en activiteiten van de Protestantse Kerk (PKN) in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden, de Classis Delta. Bekijk de rubrieken in het activiteiten-menu:

Δ Onder Kalender vindt u alle activiteiten gerangschikt op datum.

Δ De rubriek Over kerkmensen maakt melding van dominees en kerkelijk werkers die beginnen in een gemeente of er afscheid nemen. Er is ook ruimte voor jubilea, bijvoorbeeld van kosters en organisten en andere vrijwilligers.

Δ Onder Classis – Verslagen vindt u aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten van de Classis Delta en de afzonderlijke Ringen in de classis Delta. De nieuwsbrieven met daarin informatie over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis Delta zijn te vinden onder Classis-Nieuwsbrief.

Δ Deze website geeft verder informatie over de locaties van alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in dit gebied, met foto’s, kaartjes en links naar de websites.

Δ Voor aanvangstijden van reguliere kerkdiensten verwijzen wij u door naar de websites van de afzonderlijke gemeenten.

Contact

Δ  Berichten over openbare activiteiten ontvangen we graag per e-mail: gelovenindedelta@gmail.com. Bijlagen zijn welkom.

Δ  Voor vragen/opmerkingen kunt u ook gebruik maken van het contactformulier.

Classispredikant

De kerken werken met elkaar samen in de classis Delta. De centrale persoon is de classispredikant, dominee A. P. (Arie) van der Maas. Hij ondersteunt de gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers in het gebied. Dominee Van der Maas is ook  aanspreekpunt en gezicht van de kerk in de regio.
E-mail: a.vandermaas@protestantsekerk.nl.
Klik hier voor de website van Arie van der Maas.

Scriba

A.A.T. (Bram) Kievit is de scriba van de classis Delta.
Postadres: Bloemenweg 25, 3247 GA Dirksland
T 06 24102850
E-mail: classisscriba-delta@protestantsekerk.nl.