Home

Welkom op de website van de classis Delta.
Fijn dat u ons bezoekt!


Terugkijken Geloof in Zeeland (video-archief)

De serie Geloof in Zeeland kunt u te allen tijde terugkijken in ons video-archief via  Video > Terugkijken. Daar vindt u tevens per uitzending de links naar interviews met de diverse voorgangers.

Nieuwe soundtracks liederen

We hebben ook een aantal video’s (soundtracks) voor u van mooie liederen, die te horen waren tijdens verschillende afleveringen van Geloof in Zeeland. U kunt ze vinden via Video > Soundtracks  Omroep Zeeland heeft daar onlangs een aantal nieuwe liederen aan toegevoegd. Dat zijn Als God ons thuisbrengt, Een nieuw Marialied en Kyrie. (Klik op het plaatje voor het artikel met de video’s)


Bekijk ook ons overzicht van online kerkdiensten in de classis Delta


Lees hier de richtlijnen en adviezen van de Protestantse Kerk over omgaan met het coronavirus. Download het Protocol Protestantse Kerk in Nederland voor (kerkelijke) bijeenkomsten in de anderhalve meter-samenleving.


Wilt u ook onze NIEUWSBRIEF ontvangen, klik dan op de knop en meldt u aan!


Wij vragen uw steun voor Kerk in Actie om noodhulp te verlenen aan de kanslozen in gebieden die zijn getroffen door het coronavirus. Lees hier ons achtergrondverhaal en hier het laatste nieuws over de actie Delta voor Indonesië.


Δ U vindt op deze website nieuws en activiteiten van de Protestantse Kerk (PKN) in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden: de Classis Delta. Bekijk de rubrieken in het activiteitenmenu:

Δ Onder Kalender vindt u alle activiteiten gerangschikt op datum.

Δ De rubriek Over kerkmensen maakt melding van dominees en kerkelijk werkers die beginnen in een gemeente of er afscheid nemen. Er is ook ruimte voor jubilea, bijvoorbeeld van kosters en organisten en andere vrijwilligers.

Δ Onder Classis > Informatie staat informatie over de classis Delta. De samenstelling van de colleges in de classis staat onder Classis > Colleges.  De nieuwsbrieven met daarin informatie over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis Delta zijn te vinden onder Classis > Nieuwsbrief. Onder Classis > Verslagen vindt u aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten van de Classis Delta.

Δ Informatie en activiteiten van Kerk en Israël staan onder Classis > Kerk en Israël

Δ Informatie en activiteiten van ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking) en het project Delta voor Indonesië vindt u onder Classis > ZWO

Δ Onder Ringen kunt u lezen hoe de Ringen in de classis zijn gevormd en wat het doel van de Ringen is. Onder Ringen > Verslagen en Berichten vindt u verslagen en berichten van de afzonderlijke Ringen in de classis Delta.

Δ Informatie over de GVC (Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten, een taskforce van de Raad van Kerken Zeeland), is te vinden onder Oecumene > RvK Zeeland > GVC

Δ Deze website geeft verder informatie over de locaties van alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in dit gebied, met foto’s, kaartjes en links naar de websites.

Δ Voor aanvangstijden van reguliere kerkdiensten verwijzen wij u door naar de websites van de afzonderlijke gemeenten.


Contact

Δ  De webredactie van Geloven in de Delta bestaat uit Margreeth Ernens en Willem Staat. Berichten over openbare activiteiten en evenementen ontvangen we graag per e-mail: gelovenindedelta@gmail.com Bijlagen en foto’s zijn welkom.


Classispredikant

De kerken werken met elkaar samen in de classis Delta. De centrale persoon is de classispredikant, dominee A.P. (Arie) van der Maas. Hij ondersteunt de gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers in het gebied. Dominee Van der Maas is ook  aanspreekpunt en gezicht van de kerk in de regio.
E-mail: a.vandermaas@protestantsekerk.nl.
Klik hier voor de website van Arie van der Maas.

Scriba

A.A.T. (Bram) Kievit is de scriba van de classis Delta.
Postadres: Bloemenweg 25, 3247 GA Dirksland
T 06 24102850
E-mail: classisscriba-delta@protestantsekerk.nl.