Diensten-zang-muziek

 

Vesperdiensten in Middelburg

Simpelhuys en Engelse Kerk Middelburg

Simpelhuys/Engelse Kerk

MIDDELBURG – De vespers die wekelijks ‘s zondags vanaf 19.00 uur werden gehouden in de Oostkerk in Middelburg, worden sinds 15 januari 2017 voortgezet in het Simpelhuys.

Dat gebeurde omdat de Oostkerk per 8 januari werd onttrokken aan de openbare eredienst. Let op: gebruik de ingang in de tuin aan het Bodenplein.

 

Coventry-gebed in Nieuwe Kerk

MIDDELBURG – In de Nieuwe Kerk in Middelburg wordt op vrijdagen wekelijks het Coventry-gebed voor vrede en verzoening gebeden. Om 12.45 uur beginnen de klokken van de Lange Jan te luiden om op te roepen tot het gebed dat begint om 13.00 uur.

Het gebed ontstond naar aanleiding van het Duitse bombardement op Coventry op 14 november 1940, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de Sint  Michaels-kathedraal in die stad stond, aan de kant van het hoogaltaar nog één muur overeind. Een onbekende had hierop geschreven:  ‘Vader vergeef’. Eemn kanunnik vond in de puinhopen twee grote middeleeuwse spijkers uit het dak  in de vorm van een kruis. Dat ‘cross of nails’ werd na de oorlog het symbool  voor Internationale Vrede en Verzoening. Wekelijks wordt op vrijdag in de ruïne van de kathedraal het gebed voor Vrede en Verzoening gebeden. Vanuit  Coventry ontstond ook het netwerk van kerken die door oorlogsgeweld getroffen zijn en waar dit gebed eveneens wordt gebeden.

De wekelijkse viering in Middelburg heeft het karakter van een vesperviering, met Schriftlezingen, het zingen van een Psalm en een gezang, stilte en als afsluiting het gebed. Klik hier voor tekst gebed