Classis

De leiding over de gemeenten is in de kerk toevertrouwd aan kerkenraden. 172 gemeenten zijn samengebracht in de classis Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden). Het woord classis betekent letterlijk ‘vloot’. De Protestantse Kerk in Nederland kent elf classes. Een classis wordt geleid door de classicale vergadering die viermaal per jaar bijeenkomt, haar breed moderamen dat maandelijks vergadert en haar classispredikant. De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werk van de classis en geeft daarin gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar en voor de gehele kerk en daarbij ook aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten.

Classispredikant: ds A.P. (Arie) van der Maas: a.vandermaas@protestantsekerk.nl
Dorpsstraat 63, 4424 CW Wemeldinge
T: +31 (0)6 – 31 99 11 07 |+31 (0)30 – 880 1 880
Klik hier voor het achtergrondinterview met ds Arie van der Maas dat het blad Predikant & Samenleving publiceerde in november 2020.

Classisteam:
Classispredikant Arie van der Maas (E: a.vandermaas@protestantsekerk.nl),
Adviseur Dienstverlening Janet Bac (E: j.bac@protestantsekerk.nl)
Financieel Beleidsondersteuner Klaas de Berg (E: k.deberg@protestantsekerk.nl)
Klik hier voor meer informatie over het classisteam dat per januari 2024 aan de slag is gegaan.

Scriba 1: A.A.T. (Bram) Kievit: classisscriba-delta@protestantsekerk.nl
Postadres: Bloemenweg 25, 3247 GA Dirksland
T 06 24102850
Klik hier voor het achtergrondinterview met Bram Kievit: Bezige bij Bram Kievit zoekt verbinding

Scriba 2: C. (Kees) Eckhardt, Goes: classisscriba-delta@protestantsekerk.nl
T 06 – 22752565
Klik hier  voor het achtergrondinterview met Kees Eckhard: Kees Eckhardt wil mensen in beweging krijgen

Voorzitter: ds M.J. (Marjo) Wisse: m.j.wisse@kpnmail.nl
T 0113-561322
Klik hier voor het achtergrondinterview met ds Marjo Wisse: Preses met hart voor de kerk

Lees en download hier het Beleidsplan van de Classis Delta 2021-2025, dat door de Classicale Vergadering werd vastgesteld op maandag 20 september 2021.

Leden van de classicale vergadering Delta

Vanuit de ring De Bevelanden:
P.C. Bezemer (Yerseke, Rehoboth), ouderling
Ds. D. de Roest (Kapelle-Biezelinge), predikant
Ds. M.J. Wisse (‘s-Heer Arendskerke), predikant
K. Klaassen (Goes), ouderling

C. Eckhardt (Goes), diaken, toegevoegd scriba en adviserend lid CV

Vanuit de ring Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Rozenburg (Ring Haringvliet):
P. Dogterom (Oude Tonge), ouderling-kerkrentmeester
A.A.T Kievit (Dirksland), ouderling-kerkrentmeester
W.C. Meyboom (Brielle), diaken
Ds. J. De Visser (Middelharnis), predikant

Vanuit de ring Hoeksche Waard
G.A. van Driel (Oud-Beijerland), diaken
J. Klaasse (Oud-Beijerland), ouderling
vacature
vacature

Vanuit de ring Walcheren:
Ds M. Baan (Zoutelande), predikant
E. de Haan – Roelse (Nieuw- en Sint Joosland), ouderling
F. Klaassen (Serooskerke), ouderling
W. van der Lee (Middelburg), ouderling

Vanuit de ring Zeeuws Vlaanderen:
ds W. Kaljouw (Zaamslag), predikant
B.I. de Leeuw (Zaamslag), diaken
H. Siersema (Hoek), ambtsdrager met bijzondere opdracht
vacature

Vanuit de ring Schouwen-Duiveland en Tholen:
A. Cornet (Scherpenisse), ouderling
Ds M. Riedijk (Nieuwerkerk/Zonnemaire), predikant
Ds J.H. van Wijk (Oud-Vossemeer), predikant
J. Zoeteweij (Tholen), ouderling-kerkrentmeester

Vanuit de Evangelisch Lutherse gemeenten:
vacature

Vanuit de predikanten met een bijzondere opdracht:
Ds. H.M. Perfors (Brielle)
Klik hier voor het achtergrondinterview met ds Perfors: Ik ben welkom maar kom meestal ongelegen

Classispredikant:
Ds. A.P. van der Maas

Download hier de Verkiezingsregeling van de classicale vergadering Delta september 2021

Adviseurs classicale vergadering en breed moderamen

Voorzitter classicale college voor de visitatie:
Ds. C.A. van Eck
Klik hier voor het achtergrondinterview met ds Corine van Eck: Bemiddelaar pur sang

Voorzitter classicale college voor behandeling beheerszaken:
P. Baars
Klik hier voor het achtergrondinterview met Peter Baars: Nieuwe voorzitter wil CCBB versimpelen

Afgevaardigden naar de generale synode:
T. Abbo (Dirksland), diaken
Ds M. van de Graaf (Maasdam), predikant
Ds D.C. Groenendijk (Piershil), predikant
Ds L. Molenaar (Bruinisse), predikant
M. Uyl (Yerseke)


 

Leden van het breed moderamen

P. Dogterom, ouderling-kerkrentmeester
K. Eckhardt, (toegevoegd) scriba
E. de Haan – Roelse, ouderling
W. Kaljouw, predikant
A.A.T. Kievit, scriba
Ds. A.P. van der Maas, classispredikant
Ds J.H. van Wijk, predikant
Ds. M.J. Wisse, preses

Leden van de Financiële Commissie

P.J. (Johan) Tuk (’s-Gravendeel), voorzitter Klik hier voor het achtergrondinterview met Johan Tuk: Ik wil van ‘dood geld’ weer ‘levend geld’ maken
M.W. (René) Ruisaard (Wemeldinge), penningmeester
W. (Wim) de Putter (Hoek), secretaris Klik hier voor het achtergrondinterview met Wim de Putter: De man van de cijfertjes

Leden van de Commissie Opheffen Gemeenten

F. (Foort) Groenleer, voorzitter. E: f.d.groenleer@hetnet.nl
W. (Willem) Meyboom, secretaris
Vertegenwoordigers van het College van Visitatie, het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) en de classis Delta.
Klik hier voor meer informatie over de commissie Opheffen Gemeenten.

Leden van de Commissie Besteding Classicale Fondsen

P.J. (Johan) Tuk (Financiële commissie)
P. (Paul) Dogterom (Breed Moderamen)
S. (Suzanne) Pielaet (CCBB)
Klik hier voor meer informatie over de Commissie Besteding Classicale Fondsen.