RvK Zeeland

Raad van Kerken Zeeland  https://raadvankerkenzeeland.nl/


Deelnemers

  • Rooms Katholieke Kerk
    De onderstaande parochies maken deel uit van het bisdom Breda.

– Damiaanparochie (Bevelanden en Schouwen-Duiveland)
https://www.paterdamiaanparochie.nl/
– Sterre der Zee-parochie (Oost-Zeeuws-Vlaanderen)  www.rk-kerk-ozvl.nl
– Andreasparochie (West-Zeeuws-Vlaanderen)  http://www.andreas-wzvl.nl
– Elisabethparochie (Kanaalzone)  http://www.eparochie.nl/home/
– Heilige Mariaparochie (Walcheren)  https://www.rkwalcheren.nl/
– Sint Christoffelparochie (Tholen)  https://www.sint-christoffel.nl/