ZWO in de classis Delta


ZWO betekent: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Protestantse gemeenten in de classis Delta steunen via Kerk in Actie gedurende drie jaar één of meerdere projecten in het actieland. De classicale ZWO-commissie coördineert de gezamenlijke activiteiten. De plaatselijke diaconieën, zendings- of ZWO-commissies brengen het actieland en de projecten onder de aandacht van hun gemeenteleden en zamelen geld in. Samen zijn we Kerk in Actie!

De classis Delta telt zes ringen. Iedere ring heeft in de commissie tenminste één vertegenwoordiger. De ringvertegenwoordiger onderhoudt de contacten met de plaatselijke diaconieën, zendings- of ZWO-commissies. Hun namen en e-mailadressen zijn:

*Voor de ringen Haringvliet en Hoeksche Waard neemt Nic Rijnbende tijdelijk waar. Heeft u belangstelling of wilt u meer weten over de taak van ringvertegenwoordiger, neem dan contact met ons op.

Voorzitter en contactpersoon van de classicale ZWO-commissie is ds. Flip Beukenhorst uit Oostkapelle, e-mail: beukenhorst@zeelandnet.nl
KLIK HIER voor ons interview met ZWO-voorzitter Flip Beukenhorst: ‘We dreigen de echte probleemgebieden te vergeten’

Nic Rijnbende is consulent van Kerk in Actie bij de Protestantse Kerk in Nederland. Hij adviseert en ondersteunt de ZWO-commissie bij de werkzaamheden in de classis.
KLIK HIER voor ons gesprek met Nic Rijnbende: Een nieuw ZWO-project met een nieuwe consulent

 

 

 

De ZWO-commissie Delta kwam vrijdag 26 juni 2020 voor het eerst sinds de beperkende coronamaatregelen weer fysiek bijeen in Goes. Op gepaste afstand van 1,5 meter werd een groepsfoto gemaakt: (vlnr achterste rij:) Petra van den Berge, ds Arie Spaans, Delta-classispredikant ds Arie van der Maas, ds Bertie Boersma, Sarina de Schepper-Dekker, Wico Dieleman, Els Bosselaar-de Witte. (vlnr voor:) KerkinActie-consulent voor de Delta Menno Hanse, ZWO-voorzitter ds Flip Beukenhorst, Pietje Simpelaar-Visser, Cor-Elli de Bruijn-Dieleman, Willy Kamphuis-van der Peijl.

 

 

 

De leden van de ZWO-commissie Delta (31 januari 2020)