UTRECHT – Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid wordt zaterdag 15 januari 2022 een Nationaal Gebed gehouden. Tussen 20.00 en 21.30...

UTRECHT – Groene kerken houdt donderdag 27 januari 2022 een webinar: ‘(Wan)hoop voor de toekomst’. Hoe houden we hoop, ondanks het gevoel van ‘crisis’ rondom...

MIDDELBURG – Het Stadspastoraat Middelburg staat op oudejaarsdag uitgebreid stil bij het overlijden van aartsbisschop Desmond Tutu. ...

VLISSINGEN - De kapel in het Zeemanshuis in de haven van Vlissingen-Oost is opgeknapt door vrijwilligers. Met een feestelijke dienst wordt de kapel weer in...

UTRECHT – ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking), afdeling Delta, houdt woensdagavond 24 november 2021 een online ontmoeting over het thema ‘Hoe zie je als kerk wat er nodig...

WESTKAPELLE - De Ring Walcheren boog zich tijdens een bijeenkomst over 'Gemeente zijn ná corona'. Een actuele vraag in het licht van de discussie over...

MIDDELBURG – De afdeling Delta van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) houdt donderdag 25 november 2021 een online cursus over veiligheid in en om...