Archive | Lezingen en cursussen

bijbel open

Trainingsdag Contextueel Bijbel Lezen

HOEK – Zaterdag 26 oktober wordt in de kerk van de Protestantse gemeente Hoek van 9.30 tot 14.30 uur een trainingsdag Contextueel Bijbel Lezen (CBL) gehouden. De dag is bedoeld voor deelnemers aan CBL-groepen, geïnteresseerde gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers. (meer…)

Lees meer
mensen

Oproep: Wie wil een cursus ambtsdrager volgen?

KERKWERVE – Wie in de classis Delta wil graag een (algemene) cursus ambtsdrager of ouderling volgen? De Academie van de Protestantse Kerk in Nederland wil in de regio wel een training geven, maar dan zijn er minimaal zes en maximaal 14 deelnemers nodig. (meer…)

Lees meer
Vredeskerk

Nieuwe cursus theologische verdieping

GOES – In de Vredeskerk (voormalige Oosterkerk) in Goes begint 5 september een nieuwe cursus theologische verdieping. De cursus is oecumenisch van opzet: protestanten, katholieken en andersdenkenden zijn allen van harte welkom. (meer…)

Lees meer
trouwringen3

‘Het christelijke huwelijk’ centraal op studiedag in Nieuwe Tonge

NIEUWE TONGE – De Gereformeerde Bond houdt donderdag 20 juni in kerkelijk centrum Elim (Zuiddijk 19) in Nieuwe Tonge van 16.00 tot 21.00 uur een regionale studiedag over ‘Het Christelijke Huwelijk’. De Gereformeerde Bond wil met (aanstaande) echtparen, gemeenteleden en ambtsdragers graag over dit thema praten en daarbij handvatten aanreiken, en hoopt dat de dag […]

Lees meer
Poster_flyer.indd

Nadenken over Kwali-Tijd in het leven

MIDDELBURG – Het Stadspastoraat Middelburg houdt 23 maart een symposium over Kwali-Tijd. Prestatiedruk, waaronder iedereen (misschien jongeren nog het meest) leeft, staat hierin centraal. (meer…)

Lees meer
VKB Delta

Cursus kerkrentmeester voor gevorderden

GOES – Om de kennis en ervaring van kerkrentmeesters te vergroten wordt op 26 maart in de Vredeskerk in Goes (Ds. W.H. van der Vegtplein 2,) een cursus gegeven voor gevorderde kerkrentmeesters. De cursus is ontwikkeld door de Academie van de Protestantse Kerk in Nederland en de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN. (meer…)

Lees meer
kosmoscursus

‘Kosmoscursus’ in Nieuwerkerk

NIEUWERKERK – Het ontstaan van de kosmos en het leven op aarde. Dat zijn twee belangrijke onderwerpen. Daarom houdt de Protestantse gemeente Nieuwerkerk hierover een korte cursus van twee avonden. (meer…)

Lees meer