Classisvoorzitter ds Marjo Wisse gaat in haar overdenking in de nieuwsbrief van december 2023 in op de toekomst die niet maakbaar is. ...

Classisvoorzitter ds Marjo Wisse gaat in de nieuwsbrief van september 2023 aan de hand van het boek van Tish Warren in op de zoektocht om...

De kerk moet voor iedereen een veilige plek zijn. De landelijke kerk dringt er bij de gemeenten op aan om vertrouwenspersonen aan te stellen....

CLassispredikant ds Arie van der Maas gaat in de nieuwsbrief van maart 2023 in op de veertigdagentijd....

In de nieuwsbrief van december 2022 vertelt classispredikant ds Arie van der Maas waarom lied 466 hem na aan het hart ligt....

WEMELDINGE – De hoogoplopende prijzen voor energie onder andere als gevolg van spanningen in Oost-Europa en op de wereldmarkt, dreigen grote consequenties te hebben. ...

In de Nieuwsbrief van september 2022 gaat classispredikant ds Arie van der Maas in op het thema van de Assemblee van de Wereldraad van Kerken:...