De Ring Walcheren buigt zich op donderdag 9 november over het thema krimpende gemeen-ten. Deze begint om 19.30 uur in de dorpskerk van Aagtekerke. ...

TERNEUZEN – Een gezellige maaltijd die de onderlinge ontmoeting bevordert, waardoor de classis (en de classicale vergadering) voor de gemeenten in de Delta niet langer...