De Ring Walcheren buigt zich op donderdag 9 november over het thema krimpende gemeen-ten. Deze begint om 19.30 uur in de dorpskerk van Aagtekerke. ...

KOUDEKERKE - Jongeren voelen zich meer betrokken bij de kerk wanneer zij zelf een serieuze rol mogen spelen in het gemeenteleven....