Collectanten gezocht voor kinderen in nood

UTRECHT – Kerk in actie houdt van 22 t/m 27 november 2021  in ruim 600 woonplaatsen in Nederland een huis-aan-huiscollecte. De opbrengst is bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Van hen verkeren er tienduizenden in een uitzichtloze situatie. Kerk in Actie zoekt behalve collectanten ook diaconieën en individuen voor het coördineren van de actie.

De kinderen wonen in gammele tenten. Ze staan daar bloot aan extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Bovendien is er gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hun toestand lijkt uitzichtloos door het lange wachten op eventuele erkenning als vluchteling.  Klik hier voor meer informatie.

Dick Hoeksema (69) en Ernst van Hartingsveldt (62) coördineren de collecte in Middelburg. Klik hier voor verhaal over hun inzet