Corine van Eck uitgezonden à la Debora

door Wim Staat

De kerk begint zich te vullen voorafgaan aan de dienst

WOLPHAARTSDIJK  –  Dominee Corine van Eck uit Wolphaartsdijk is  zondag 17 maart tijdens een dienst in de Nicolauskerk in haar woonplaats door classispredikant dominee Arie van der Maas bevestigd als voorzitter van het Classicale College van Visitatoren.

Dominee Huub Smeets uit Terneuzen hield na de bevestiging een overdenking over tekstgedeelten uit Richteren, die handelen over Debora. Zij was de vrouw die het volk Israël leidde toen het de mannelijke richter Barak aan moed ontbrak. Spits van de overdenking waren de woorden “Ga voorop, Debora, vuur ons aan en zing een lied!”

Dominee van Eck geeft het jawoord

Dominee Van Eck hield haar intreepreek over de verzen 6b t/m 13 uit Marcus 6, die handelen over de uitzending van de twaalf discipelen. Die gingen erop uit zonder bagage. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven en hadden alleen een stok bij zich en de sandalen en kleding die zij droegen. Corine van Eck zei dat meer bagage alleen maar ballast was geweest. Ze gingen met lege handen, maar traden vrijmoedig op in afhankelijkheid van de levende Heer die hen uitzond, zo luidde de kern van de boodschap.

Tijdens de goedgezochte dienst was er ook aandacht voor het afscheid van voorzitter van het College van Visitatoren, de al genoemde  dominee Huub Smeets en scriba Peter Schakel uit Middelburg. Beiden dienden met hart en ziel de opdracht van de visitatie over een lange reeks van jaren. Dominee Piet de Graaf uit Zierikzee sprak als voorzitter van de classis dankwoorden uit aan de scheidende visitatoren en heette de nieuwe welkom.

Krachtige gemeentezang

Zoals vaker het geval is  tijdens dit soort door bovengemiddeld veel kerkelijke bestuurders bijgewoonde diensten klonk de gemeentezang heel krachtig en welluidend. De samenzang werd nog versterkt door het bezielende orgelspel van René Nijsse en de geweldige akoestiek van de Nikolauskerk.

Na afloop  ontmoetten de bezoekers elkaar onder het genot van een hapje en een drankje in het naast de kerk gelegen verenigingsgebouw De Brug. Daar was het ook handen schudden met de scheidende en nieuwe visitatoren. Onder de laatsten is ook Johan van Steensel, die is benoemd als scriba van het College van Visitatoren.

Verrassend vervolg op de dienst…

Corine van Eck blijft naast haar nieuwe functie verbonden aan de Protestantse Gemeente van Wolphaartsdijk. Tot haar verrassing kwam er nog een vervolg aan de bevestigingsdienst. Kinderen van de nevendienst zongen haar toe vanwege haar 25-jarig jubileum als gemeentepredikant. De overige aanwezigen zongen uit volle borst mee. Van Eck kreeg diverse geschenken aangeboden, waaronder een album met a- viertjes vol persoonlijke boodschappen van gemeenteleden.

 

Klik hier voor het beluisteren van de dienst via Kerkomroep