ds Johan Beijer

Dominee Johan Beijer gaat met emeritaat

MIDDELBURG – Dominee J. (Johan) B. Beijer (7 januari 1955) neemt zondag 9 mei 2021 wegens zijn emeritering afscheid in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Dat kan wegens de coronacrisis helaas alleen maar tijdens een dienst met een beperkt aantal bezoekers. Mede daarom stuurde de redactie hem 7 vragen die hijzelf schriftelijk beantwoorde. Onderaan* staat de predikantsloopbaan van Johan Beijer.

1) Waarom koos je voor de theologie?
Ongetwijfeld vanwege het spirituele klimaat in mijn geboortestreek, Goeree-Overflakkee. Predikanten die je Gods Woord aan het hart wisten te leggen. Het zingen van de Psalmen in de kerkelijke gemeente waar ik opgroeide was zonder meer een belevenis. Daarbij waren allerlei vragen die ik intuïtief aanvoelde ook een motivatie.
Een grote rol tijdens mijn studie speelde dr. Antonie Vos Jaczn. die de theologie van het protestantisme  en daarmee mijn Flakkeese jeugd in de context zette van denken en geloven in de kerk van de eeuwen. In 2012 schreef ik een boekje dat bedoeld was als handleiding voor degenen die De stad van God, van Augustinus willen lezen. Het heet Stadswandeling. Een rondleiding door DE STAD VAN GOD van Augustinus.
In 2011 ben ik de opleiding geestelijke begeleiding gaan doen, waar ik op het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen verder ingeleid werd in de mystieke theologie. Ik heb daarmee de bevindelijke inslag van mijn achtergrond weer opgepakt, maar dan in een breder oecumenisch kader.

2) Je bent niet alleen gemeentepredikant, maar ook een begaafd musicus. Heb je een muzikale loopbaan overwogen?
Nee, dat was niet aan de orde.

3) Wat sprak je het meeste aan in het werk als gemeentepredikant?
De voorbereiding en het houden van kerkdiensten, het pastoraat, vorming en toerusting. Ik was vooral gemeentepredikant. Al ben ik ook nog vier jaar voorzitter van de Raad van Kerken in Middelburg geweest en heb ik in mijn Flevolandse periode ook jarenlang in de visitatie gewerkt.

4) Je was 14 jaar lang predikant van de Oostkerk. Hoe kijk je op die periode terug?
In de Oostkerk was het eerst erg wennen. Ik was daarvoor 11 jaar predikant geweest in Swifterbant in Oostelijk-Flevoland. Krachtige gemeentes waren daar met polderpioniers en agrarische ondernemers. In de Oostkerk was organisatorisch alles veel bescheidener, maar de gemeente kende wel een grotere diversiteit aan mensen en er was een diep geloof. Juist vanwege de geloofsbeleving ben ik van de Oostkerkgemeente gaan houden. Ik koester ook warme herinneringen aan de diensten waarin het Heilig Avondmaal werd bediend. Organist Bram Beekman speelde dan vrijwel altijd Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ uit het Örgel Büchlein van Bach: het roepen van de ziel tot God en tot Christus. Dat heeft me vaak ontroerd.

5) De afgelopen tijd stond in Middelburg in het teken van inkrimping. Wat deed dat met je?

Ds. Johan Beijer tijdens de dienst van zondag 25 april in de Nieuwe Kerk

De kerkenraad van de Oostkerkwijk had er begrip voor dat de Protestantse Gemeente Middelburg niet alle monumentale kerken kon onderhouden.  Gelovigen zijn mensen die onderweg zijn door de tijden heen. Kijk vooruit en niet te lang achterom en probeer het beste van de situatie te maken. Ik was niet beroepen in de Nieuwe Kerkgemeente, maar ben ingestroomd. De mensen hadden niet om me gevraagd, maar ben desondanks welwillend ontvangen. Daar ben ik kerkenraad en gemeente erkentelijk voor.  Een voordeel van de fusie was wel dat ik een groot podium had. Daar zouden collega’s jaloers op kunnen zijn. Voor een kring of leerhuis waren er altijd voldoende deelnemers.

6) Hoe zie je de toekomst van de kerk?
Ik schreef net dat het ik voordeel van een fusie ervaren heb. Ik merkte wel dat men erg gehecht is aan kleinschaligheid en herkenbaarheid. Men wil niet opgaan in een al te groot geheel. Dat lijkt me voor de toekomst belangrijk.

7) Waar bent je het dankbaarst voor wanneer je terugkijkt op je ambtelijk werk als dominee?
Het is onmogelijk om de indrukken van 36 jaar tot een of twee indrukken terug te brengen. Ik heb met voldoening gewerkt aan kerkdiensten, in pastoraat en vorming en toerusting.

*Johan Beijer deed 20 januari 1985 intrede in Colijnsplaat als predikant van de toenmalige Nederlandse Hervormde kerk. Hij verruilde die standplaats op 16 december 1990 voor de Hervormde gemeente van Swifterbant. Vervolgens deed hij op 12 mei 2002 intrede in de Middelburgse Oostkerkgemeente. Daar leidde dominee Beijer op 8 januari 2017 de laatste reguliere dienst. Reden was de sluiting van niet alleen de Oostkerk, maar ook van de Hofpleinkerk, De Hoeksteen en de Getuigeniskerk. De diensten van de Protestantse Gemeente Middelburg zijn sindsdien geconcentreerd in de Nieuwe Kerk, waaraan de predikant vanaf januari 2017 officieel was verbonden.