Dominee Van Haarlem overleden

UTRECHT – Dominee Aart van Haarlem (9 juli 1929), oud-predikant van de Hervormde gemeente in Nieuw- en Sint Joosland, is zondag 8 november overleden op de leeftijd van 91 jaar. Hij is in familiekring begraven.

Dominee Van Haarlem verbond zich 18 december 1955 aan Nieuwland. Deze geliefde predikant promoveerde woensdag 19 april 1961 aan de faculteit der godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift Incarnatie en verlossing bij Athanasius. Van Haarlem werd bij zijn studie begeleid door de zeer gerenommeerde professor dr. J. N. Bakhuizen van den Brink, die ook als promotor optrad. In zijn proefschrift ging Van Haarlem diep in op de relatie tussen de oosterse orthodoxe kerken en de kerken van het westen. Hij achtte het onjuist de ene kerkengroep boven de andere te stellen, maar zag oost en west als elkaar aanvullende grootheden.
De predikant deed op 24 januari 1965 intrede in de Hervormde gemeente van Waddinxveen, welke standplaats hij op 26 oktober 1969 verruilde voor Groningen. Aan die gemeente bleef hij verbonden tot aan zijn emeritering op 16 november 1992.

Dominee Van Haarlem bleef een band voelen met zijn eerste gemeente. Zodoende is hij na zijn vertrek nog vele malen in Nieuwland voorgegaan. In 2005 vierde hij er zijn 50-jarig jubileum als predikant.