Help kerken Zeeland te behouden

door Wim Staat
MIDDELBURG – Het cultureel erfgoed aan oude kerken is in gevaar. Dat geldt ook voor diverse bedehuizen in Zeeland. Deze provincie liep lange tijd achter wat betreft de secularisatie, maar maakt sinds het laatste decennium van de 20e eeuw een inhaalslag door op dit gebied. Mede daardoor is het voortbestaan van kerkgebouwen ook in Zeeland op de langere termijn niet meer zo zeker als vroeger. Daarom vraagt de Stichting Oude Zeeuwse Kerken (SOZK) financiële steun aan mensen die begaan zijn met het religieus erfgoed.

Wat is Hulst zonder de Sint Willebrordus?

Momenteel doneren 450 donateurs jaarlijks een minimale bijdrage van € 25,–. Zij ontvangen tweemaal per jaar een bulletin. Daarin staan artikelen over het Zeeuwse religieus erfgoed. Het lijkt  aannemelijk dat er in de provincie (en daarbuiten) toch wel meer dan 450 mensen zullen zijn die een steentje bij willen dragen aan het behoud van kerken en  –torens. Stel je voor dat de Lange Jan wegvalt uit het silhouet van Middelburg. Hoe anders wordt het zicht op Tholen-stad zonder de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk? Wie kan zich Zierikzee voorstellen zonder de Sint Lieven Monstertoren? Of Kortgene zonder kerktoren? Wat is de Grote Markt in Goes zonder kerken? Kan iemand zich Aardenburg voorstellen zonder de Sint Baafs of Hulst zonder de Sint Willibrordus?

Grote of Onze Lieve Vrouwekerk Tholen

Toch is het lot van diverse belangwekkende kerken en –torens op termijn onzeker. Tientallen kerken in Zeeland raakten de afgelopen kwart eeuw buiten gebruik wat betreft erediensten. Dat aantal groeit. Gelukkig wordt er voor bedehuizen vaak een nieuwe bestemming gevonden. Dat is bijvoorbeeld het geval met de Maria Hemelvaartkerk in Sas van Gent en de Oostkerk in Middelburg. Maar alle kerken, hoe ze ook worden gebruikt, behoeven onderhoud en soms zelfs een ingrijpende restauratie. Daar is veel geld voor nodig. Voor herstel en onderhoud wordt een beroep gedaan op stichtingen en instellingen die zich richten op het behoud van cultureel erfgoed.
Ook het Rijk, provincies en gemeentebesturen dragen bij. Maar deze vormen van steun zijn niet toereikend voor het uitvoeren van alle restauraties.

Kerkje van Kats

Onderhoudskosten aan de monumentale gebouwen worden voor 50% gedekt door de rijksoverheid/monumentenwet. Maar er zijn ook onderhoudskosten die niet onder de monumentenwet vallen (zoals inventaris, elektrische voorzieningen e.d.). Dat geldt ook voor de gebouwen die de Stichting beheert. Dat zijn het Kerkje van Kats, de Sint Maartenskerk in Baarland, de voormalige Sint Nicolaaskerk in Waterlandkerkje en de Nieuwe Kerk in Zierikzee.

Donateurs en vrijwilligers zijn daarom welkom, zo meldt de organisatie in een oproep. U kunt de Stichting Oude Zeeuwse Kerken steunen door donateur te worden, zodat oude kerken in het dorps- en stadsbeeld behouden blijven.

Steun aan de SOZK in de vorm van bijdragen en giften is voor particulieren voor 125 procent fiscaal aftrekbaar. Voor bedrijven geldt zelfs een tarief van 150 procent.

Aanmelden kan via de website www.zeeuwsekerken.nl
of via het adres Stichting Oude Zeeuwse Kerken Herenstraat 22 4331JT Middelburg.