Hervormd Arnemuiden lost ruimtegebrek op

Het bovenraam in de nieuwe kerkzaal correspondeert met de vorm van het astronomisch uurwerk in de toren dat de zon- en maanstanden en de tijden van eb en vloed aangeeft.

door Wim Staat
ARNEMUIDEN –  Hervormd Arnemuiden breidt uit. Naast de oude kerk verrees de afgelopen maanden een nieuwe tweede kerkzaal. Bovendien zijn de zalen gerenoveerd waarin de verenigingen van de kerkgemeente bijeen komen.  De opening van het complex vindt plaats op zaterdag 19 januari. Hugo van de Ketterij, voorzitter van College van Kerkrentmeesters , leidt me rond door de gebouwen.  Dat gebeurt op dinsdag 8 januari. De zalen moeten op dat moment nog worden ingericht en er staan dan ook overal nog allerlei spullen. Maar Hugo en de vrijwilligers die deze dag aan het werk zijn verzekeren mij allemaal om het hardst dat het karwei tijdig geklaard zal zijn.

De kerkgemeente behoort tot de weinige in Nederland die met ernstig ruimtegebrek kampt.  Het bedehuis aan de Markt is veel te klein om de groeiende schare kerkgangers te bevatten. Wie daar ’s zondags achter het net vist moet  plaatsnemen  in de naastgelegen zaal Rehoboth, die dateert van 1984. Daar zijn de diensten te volgen via een beamer- en geluidsinstallatie.
Aan die situatie komt een eind met de komst van een extra kerkzaal, waarin 150 plaatsen zijn voorzien. Ook hier zullen de diensten rechtstreeks te volgen zijn. Tijdens mijn bezoek staat de ruimte deels vol met spullen voor het nieuwe jeugdhonk, dat onder de nieuwe kerkzaal is ingericht. De jongeren hebben de afgelopen tijd zelf flink de handen uit de mouwen gestoken. Hun ruimte en de overige nieuwbouw is 2 november vorig jaar opgeleverd.  De jongeren en de clubleiding hebben voor het honk zelf het stucwerk gedaan, de leidingen aangelegd, planken tegen de muren bevestigd en een laminaatvloer gelegd. Een kleine keuken en een bar maken deze ruimte compleet.

Hugo van de Ketterij toont in de nieuwe kerkzaal de werking van de beamerinstallatie.

Hugo van de Ketterij vertelt dat bij de hele operatie de oude kerk bewust onaangetast bleef. Deze is via een glazen deur verbonden met de hal bij de nieuwe kerkzaal.  Die hal is ruim bemeten en dat heeft ook een reden. Het vergroten van de oude kerkingang aan de Markt zou veel geld kosten en bovendien het gebouw geweld aandoen. Daarom is het de bedoeling dat de kerkgangers straks via de hal van de nieuwbouw naar binnen komen. Daar zijn ook de garderobes en toiletten. Hier is ruimte voor een praatje bij komst en vertrek en kan ook koffie geschonken worden na afloop van diensten. Op de bestrating naast de nieuwe kerkzaal zijn ook fietsenrekken voorzien. De rijwielen hoeven dan niet meer op de Markt te worden gestald, hetgeen een eind maakt aan de huidige   overlast.  Met de oplevering van het complex beschikt de gemeente behalve over de nieuwe kerkruimte ook over drie gerenoveerde zalen en een kerkenraadskamer. De zalen zijn bestemd voor de diverse verenigingen en de kindercrèche. In de laatste ruimte wordt ook de eigen uitleenbibliotheek  ingericht.

Het nieuwe jeugdhonk

De oude karakteristieke  pastorie moest het veld ruimen bij de operatie. Die was aan een tamelijk kostbare renovatie toe. Daarom is volgens Hugo van de Ketterij besloten tot de aankoop van een nieuw huis voor dominee Maarten Klaassen en zijn gezin. Daar komt nog bij dat de sloop van de pastorie noodzakelijk was om aan de nodige ruimte te komen voor de nieuwbouw. De voorgevel van de extra kerkzaal kreeg een rond bovenraam.  Dat  correspondeert met de vorm van het zeer fraaie astronomisch uurwerk in de voorgevel van de oude kerk die de zon- en maanstanden en de getijden aangeeft.

De situatie voor de bouwwerkzaamheden begonnen,

Voor uitvoering van het acht ton kostende project tekende Bouwbedrijf Meliskerke  uit het gelijknamige dorp. Hervormd Arnemuiden leende daarvoor ruim vier ton van de  Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) van de PKN. De rest  wordt door de gemeente zelf opgebracht.

De 17e eeuwse kansel met adelaar

De huidige oude kerk dateert van de jaren 1857/8.  Die verrees na afbraak van de uit 1545 daterende Sint Martinuskapel. Gelukkig is er toentertijd het een en ander van het kerkmeubilair gespaard gebleven. Dat betreft de uit 1709 stammende preekstoel, die wordt opgesierd door een adelaar. De oudste delen van het doophek zijn rond 1700 gedateerd. De laat 16e eeuwse Tiengebodenborden zijn overgeschilderd in de 18e en 19e eeuw. Ook twee kroonluchters uit respectievelijk 1696 en 1697 komen uit dat bedehuis.

Klik hier voor website Hervormd Arnemuiden
Klik hier voor reportage Arnemuiden blijft van het water leven

De nieuwe kerkzaal

De oorspronkelijke kerkzaal is niet aangetast en zo ontstond er een mooie wisselwerking tussen oud en nieuw.

Hugo toont het bord van Rehoboth, dat weer bij de vernieuwde zaal wordt aangebracht.

Vernieuwde vergaderzaal Rehoboth.

Nog even het een en ander opruimen en ook crèche en bibliotheek zijn klaar voor gebruik.

Hier vergadert straks de 16 leden tellende kerkenraad.

Wat bleef; het aanzicht van de oude kerkzaal.