Jacobine: het ga je goed in Gouda

MIDDELBURG – Dominee Jacobine Scholte de Jong verruilt binnenkort de Nieuwe Kerkgemeente in Middelburg voor de Westerkerk van de Protestantse Gemeente (PG) in Gouda. Dat is mooi voor de stad die beroemd is om de kaas en de Goudse glazen en pijpen, maar droevig nieuws voor de stad van  Lange Jan en Malle Betje. Althans zo zullen velen het in de Zeeuwse hoofdstad en omgeving dat ervaren.

Het vertrek van Jacobine betekent ook een verlies voor onze classis waarin zij namens de ring Walcheren zitting heeft in het moderamen. De predikant is ook afgevaardigde naar de Generale Synode.
Jacobine Scholte de Jong verbond zich op 21 december 2014 aan de Hofpleingemeente in Middelburg. Daarvoor verleende zij zo’n 10 jaar bijstand in het pastoraat in Raamsdonksveer. In die periode overleed op 19 januari 2010 haar man Paul.  Deze ingrijpende gebeurtenis was uiteindelijk de aanleiding voor het boekje Gebeden voor moeilijke tijden.

In Middelburg werd Scholte de Jong predikant van de Hofplein-gemeente en later van de Nieuwe Kerkgemeente. De Nieuwe Kerk werd de enige vierplaats van de PG Middelburg na sluiting van de Hofpleinkerk, Oostkerk, de Morgenster en De Hoeksteen.

Jacobine (rechts) en collega Paulien Couvée zingen vrijdag 10 mei 2019 Cor Bakker toe (links) bij zijn afscheid van Middelburg

Voor Middelburg en zeker ook de regio, betekent het vertrek het afscheid van een  geliefde predikant. Dat komt door haar warme persoonlijke optreden. Niet alleen tijdens persoonlijke ontmoetingen, maar ook tijdens haar indringende preken.
Jacobine is een gedreven persoonlijkheid. Dat komt ook tot uiting in haar vele berichten op de sociale media, waaronder de dagelijks nachtgebeden. Haar digitale activiteiten leidden op 20 juli 2019 nog tot een flink verhaal van Liesbeth Labeur in de Provinciale Zeeuwse  Courant onder de kop: “Ook de dominee appt nu “.

Zelf maakte ik haar als ouderling van de PG Nieuw- en Sint Joosland onder meer mee in haar rol van consulent en de keren dat ze voorging in ons dorp of in Ritthem, waarmee wij een combinatie  vormen. Het was altijd de moeite waard.
Ik rekende er, met vele anderen, al min of meer mee dat zij Zeeland zou verlaten. Jammer, maar tegelijkertijd een felicitatie voor de mensen van de Westerkerk in Gouda want Jacobine is een dijk van een dominee.

Wim Staat, lid redactie website Geloven in de delta