Kerk Schore blijft in principe open

HANSWEERT – De Protestantse kerk van Hansweert wordt verkocht en die van Schore blijft behouden. Dat heeft de Protestantse Gemeente  van Hansweert-Schore in principe besloten op voorstel van de kerkenraad. Kerkenraadsvoorzitter Jan Zwemer  bevestigde dat dinsdag 11 december 2018.

Protestantse Kerk Hansweert

Een definitief besluit valt pas wanneer alle mogelijkheden financieel zijn doorberekend van aanhouden of afstoten. Daarbij wordt dus gekeken naar beide bedehuizen. Vier jaar geleden besloot de gemeente om allebei de kerken te koop te zetten. Na verkoop van één bedehuis zou voortaan worden gekerkt in het andere, zo luidde de filosofie.
Dit jaar strandde de voorgenomen verkoop van de kerk van Schore. Een belangstellende haakte toen alsnog af. Deze gebeurtenis leidde tot het aftreden van twee kerkenraadsleden. De classis vulde  de kerkenraad toen aan met twee externe leden. Onder hen is dus Jan Zwemer, die ook lid is  van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Nieuw- en Sint Joosland. Hij is nu tijdelijk preses van Hansweert-Schore. Dat de besluitvorming nu tendeert naar het afstoten van de kerk in Hansweert heeft er volgens hem mee te maken dat er in dat dorp ook nog een Rooms Katholieke kerk staat. Er is de kerkenraad namelijk veel aan gelegen dat er in beide dorpen één vierplek behouden blijft. In Schore bestaat alleen een Protestantse Gemeente met bijbehorend kerkgebouw.

Protestantse Kerk Schore

RK Kerk Hansweert