Inspiratiedag

door Wim Staat
Ben jij ermee bezig om je dorpskerk vol te krijgen?
Zet dat uit je hoofd!
Het is doodvermoeiend, zo heb ik ervaren.

Doe alleen wat haalbaar voor je is,
Hoe?
Door mee te leven met alle mensen direct rond je heen.
Niet alleen in de kerk, maar vooral ook buiten de kerk.
Dat deed Jezus ook. Hij trad meestal en vaak op buiten de synagoge lagen.

In de praktijk:

1)Leef mee met iedereen in je omgeving. Dus ook met ‘onkerkelijken’ en leden van andere geloofsgemeenschappen.
2) Doe hetzelfde wanneer je zieken bezoekt.
3)Wordt lid van club(s) op je dorp die niet kerkelijk gebonden is/zijn.
De moraal van dit verhaaltje: kerklid laat je zien. Want hoe zullen de mensen de kerkdrempel overkomen wanneer ze de leden niet eens kennen?

Het is mij opgevallen hoe vaak deze ‘simpele’ dingen nogal eens leiden tot een gesprek over de kerk of zelfs een geloofsgesprek.
Vergeet je reddingsplan voor de kerk en doe gewoon je ding.

Steun intussen voor zover –het in je vermogen ligt initiatieven om de plaatselijke kerkgemeenschap levend te houden. Wat dat betreft kun je ideeën opdoen op de Zeeuwse inspiratiedag Die wordt zaterdag 24 november 2018 gehouden in kerk De Levensbron aan de Mansholtlaan 1, in Goes.

Het evenement begint om 12.00 uur met een lekkere lunch, waarna diverse  inspirerende mensen wat zullen vertellen. Tijdens de workshops worden kennis  en ervaringen gedeeld. Bovendien worden handvatten aangereikt om mee aan de slag te gaan.   Meld je nu aan!

Programma:

11:30 – 12:00 uur Inloop
12:00 – 12:30 uur Lunch
12:30 – 13:30 uur Plenair programma
13:30 – 14:30 uur Workshopronde 1*
14:35 – 15:35 uur Workshopronde 2*
15:45 – 16:15 uur Plenaire afsluiting met Pakistaanse hapjes
16:30 – 18:00 uur Concert van Zingen in de Kerk

Workshops

Tijdens de inspiratiedag worden negen workshops gehouden. Er zijn twee rondes, dus je kunt er twee uitkizen. Tijdens het aanmelden kun je je voorkeur aangeven. De workshops gaan over de volgende onderwerpen:

The impact of a tiny church
Engelstalige workshop waarin de deelnemer samen met Karin van den Broeke en een Pakistaanse gast ontdekken hoe je als kerk betekenisvol kunt zijn in je eigen omgeving.

Protestantse kerk Kerkwerve

Sporen van God in het dorp
Hoe kun je als dorpsgemeente laten zien dat je er bent? Welke mogelijkheden zijn er en hoe pak je dat dan aan? Dorpskerkambassadeur Mathilde Meulensteen en classispredikant ds. Arie van der Maas gaan met u in gesprek.

Tussen kunst en kerk
Creatief aan de slag. Welke beelden komen er bij je op als rond het thema van deze dag? Maak met elkaar een schilderij over het thema ‘Kerk, laat je zien’.

 

Contextueel Bijbellezen
Contextueel Bijbellezen begint bij jezelf: Wat houdt me bezig? En: Wat speelt er in de samenleving en heb ik daar als gelovige een rol in?

Pakistaans koken
Samen met mevrouw Sarwar van de Urdu gemeente uit Rotterdam koken de deelnemers Pakistaanse gerechten.

Samenwerken met scholen
Hoe kun je samenwerken met basisscholen en zo het geloof bij kinderen laten kiemen en groeien? In deze workshop ontdek je hoe de lijntjes kunnen lopen.

 

Acties Zeeland voor Pakistan
Hoe voeren gemeenten in Zeeland actie voor Pakistan?  In de workshop worden ideeën uitgewisseld.

Mensen van Hoop
Hoe is het leven van christenen in Pakistan en Pakistaanse christenen in Nederland? Kor Grit heeft een aantal jaar afwisselend in Pakistan en Nederland gewoond om onderzoek te doen en zal hierover vertellen.

Liturgisch bloemschikken
Aan de hand van een voorbeeld dat je zelf maakt leert je meer over de kleuren, symbolen, vormen en materialen, zodat je er zelf mee aan de slag kunt.