Protestantse gemeente Aagtekerke

aagtekerke

Locatie: Dorpskerk, Dorpsplein, 4363 AC Aagtekerke
Website: www.pknaagtekerke-domburg.nl

De Protestantse gemeente Aagtekerke is sinds 2018 samengevoegd met de Protestantse gemeente Domburg.