Protestantse gemeente Biggekerke-Meliskerke

Biggekerke_dorpskerk

Locatie: Dorpskerk, Kerkplein 1, 4373 AB Biggekerke
Website: www.pknbm.nl

 

 

Biggekerke vormt samen met Meliskerke een gemeente.