Onderstaande is een uittreksel van het beleidsplan. Het hele beleidsplan kunt u desgewenst opvragen bij onze scriba.

Algemeen

Geschiedenis

U vindt hier de informatie over de geschiedenis van de gemeente.

Informatie over de kerkelijke gemeente

De kern van ons gemeente zijn zien we in het geloof in de bevrijdende God van Israël en van Jezus Christus, als de zoon van dit volk en van deze God, en de Heilige Geest die ons leidt en draagt in het leven van alledag.

Als Protestantse gemeente te Kleverskerke willen we een open en gastvrije gemeente zijn, waarin alle gemeenteleden, jong en oud, volop kunnen participeren

We willen ook een missionaire kerk zijn, met woord en daad getuigend van het evangelie: dienend, barmhartig, en opkomend voor gerechtigheid.

Wat is de kracht van onze gemeente?

  1. De sfeervolle kerk en goed bezochte kerkdiensten en de ongedwongenheid waarmee we met elkaar omgaan.
  2. De open gesprekken in het kringwerk.
  3. De variatie in kerkdiensten en predikanten.
  4. De ruimte voor ideeën en de betrokkenheid van gemeenteleden.
  5. Een ‘actuele prediking’: op het snijvlak van vier elementen: de predikant(e), de tekst, de gemeente en het moment.

Omzien naar elkaar

Aan het ‘omzien naar elkaar in de gemeente’ wordt inhoud gegeven door de predikant en de ouderlingen. Veel omzien naar elkaar gebeurt echter gelukkig gewoon spontaan. De beste manier om er als  ‘nieuweling’  bij te horen is meedoen aan diensten, activiteiten en het regelmatig koffiedrinken na de dienst.

Activiteiten

De leden van de kerk organiseren de volgende activiteiten: huisbezoeken, kerstmiddag voor de ouderen, kerstfeest en zomerfeest voor kinderen, vrouwengroep, iedere vijf jaar de Kleverskerkedag, klusochtenden, elke zondag koffie drinken na de dienst, startzondag met spelletjes ofwel in het Bomenbos ofwel op de camping en twee gesprekskringen (voor jongeren en voor ouderen).

Informatie over aanvangstijden en diensten

De aanvangstijd van de diensten op zondagochtend is half tien.

Er is een crèche (0- 4 jaar) en een kindernevendienst (4- 12 jaar) voor de kinderen.

Ieder jaar worden er twee gezinsdiensten georganiseerd.

De liederen die gezongen worden staan in het nieuwe liedboek.

Meer online informatie

U kunt ons volgen via Facebook op de pagina ‘Protestantse Gemeente Kleverskerke’ en via kleverskerke.blogspot.nl