De Ark in Kamperland

Luiden = zondag bidden in Kamperland

KAMPERLAND – De Protestantse Gemeente van Kamperland heeft het houden van de zondags kerkdienst ingeruild voor een publieke gebedsoproep met behulp van het klokgelui. Dat meldt dominee Jacolien de Lange via Facebook. Het klokgelui vanuit De Ark is tweemaal te horen. De eerste keer voor dankgebed en de tweede maal voor voorbede. Hieronder het letterlijke FB-bericht:

Morgenochtend GEEN kerkdienst in “De Ark”.
Wel luidende kerkklokken: Bidt u thuis mee ?

9.00 tijd voor dankgebed:
Voor allen die werken aan onze gezondheidszorg
Voor de goede zorg die ons ter beschikking staat
Voor allen die werken in de vitale sectoren en zich tomeloos inzetten
Voor alle rijkdom en voedselzekerheid die wij hier kennen
Voor alle mogelijkheden die wij hebben voor alternatieve samenkomsten en gebed
Voor alle woorden van bemoediging en troost
Voor ……… (dankpunten genoeg om aan te vullen….

9.15 uur tijd voor voorbede:
Voor de zieken
Voor wie werken in gezondheidszorg, op scholen, in andere vitale sectoren
Voor wie leven in angst en onzekerheid, juist nu
Voor wie kwetsbaar zijn in hun gezondheid
Voor wie eenzaam zijn,
Voor wie in deze tijd geïsoleerd raken
Voor allen, die elke zondag zonder ‘gewone’ kerkdienst tóch God aanbidden
Voor allen die in het geheim God moeten aanbidden
Voor …..
Voor…….

Kamperland, De Ark

Kamperland, De Ark