Oecumene in de Delta

Het leven en werk van De Protestantse Kerk en haar gemeenten staan in het teken van de roeping tot eenheid, getuigenis en dienst. Daar waar mogelijk wordt plaatselijk, regionaal en landelijk gezocht naar samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen. In Zeeland in het bijzonder via het verband van de Raad van Kerken Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden in het Provinciaal Beraad van Kerken in Zuid-Holland. De Protestantse Kerk en haar gemeenten verrichten hun arbeid van getuigenis en dienst in respectvolle omgang met andere godsdiensten.

E-flits Raad van Kerken november 2018

E-flits Raad van Kerken november 2018

Nieuws Raad van Kerken Nederland, november 2018 Jemen Op 1 november hebben bijna 40 Nederlandse religieuze leiders een brief aan ...
Laat je bijpraten en denk mee over de oecumene!

Laat je bijpraten en denk mee over de oecumene!

GOES – Iedereen die het streven naar kerkelijke eenheid een warm hart toedraagt is welkom op het Oecumenisch Beraad Zeeland op ...
E-flits Raad van Kerken oktober 2018

E-flits Raad van Kerken oktober 2018

Nieuws Raad van Kerken Nederland, oktober 2018 Koning noemt kerken in Troonrede De Koning stelde in de Troonrede een vraag ...
E-flits Raad van Kerken september 2018

E-flits Raad van Kerken september 2018

Nieuws Raad van Kerken Nederland September 2018 Afscheid Klaas van der Kamp Op 31 augustus verzamelden velen zich in de ...
1 6 7 8