Oproep: Wie verlicht ons?

NIEUW-EN SINT JOOSLAND – Eén van de bollenlampen in de Eben Haëzerkerk van de Protestantse Gemeente in Nieuw- en Sint Joosland  is ernstig beschadigd. Daarom via deze website de vraag of er mogelijk in het gebied van de classis dergelijke lampen liggen opgeslagen waarmee wij weer meer licht krijgen bij de verkondiging van de Blijde Boodschap in onze kerk? Dat zou ons bijzonder helpen en natuurlijk heel blij maken!
Reacties graag naar kerkenstaat@gmnail.com

Bij voorbaat dank.
Namens de kerkenraad van de PG Nieuw- en Sint Joosland, Wim Staat

Liturgisch centrum Eben Haëzerkerk met bollenlampen