Pastoor Remco Robinson overleden

MIDDELBURG – Remco Robinsin, pastoor van de Oud Katholieke Kerk (OKK) in Middelburg, is zondag 10 maart 2019 geheel onverwacht overleden. Dat meldt  de website https://zeeland.okkn.nl

Pastoor Remco Robinson (rechts) en dominee Pascal Handschin tijdens de dienst van 20 januari 2019 (oecumezondag) in Nieuw- en Sint Joosland. foto Jan Zwemer

Myriam Bullens, secretaris van Oud Katholiek Zeeland, schrijft: ,,Pastoor Robinson kampte al lange tijd met depressies, waar hij zich telkens weer met veel moed en inzet doorheen vocht. We bewonderen hem hierom en betreuren het zeer dat de depressie hem nu toch de baas is geworden. Wij vragen uw gebed voor hem, voor zijn vrouw, zijn kinderen en zijn overige nabestaanden.”

Remco is maandag 18 maart ter aarde besteld op de Noorderbegraafplaats in Vlissingen. Voorafgaand was er een zeer drukbezochte uitvaartdienst in de Sint Augustinuskerk aan de Zuidsingel in  Middelburg. Voorganger was aartsbisschop Joris Vercammen. Onder de bezoekers waren niet alleen collega’s en parochianen uit de OKK, maar ook vertegenwoordigers van Protestantse gemeenten, Rooms Katholieke parochies en  andere kerkgemeenschappen.

Loopbaan Remco (ontleend aan website Oud Katholiek Seminarie):
Remco Robinson (1979) studeerde theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2003 studeerde hij af in de dogmatiek met een scriptie over de huwelijkstheologie van Edward Schillebeeckx binnen de context van de huidige Nederlandse samenleving. Vervolgens deed hij onderzoek naar de beleving van de kerkelijke huwelijksviering, wat leidde tot een promotie aan dezelfde universiteit in 2007.
Na zijn priesterwijding in 2006 werd hij pastoor van Arnhem. Vanaf 2008 werkte hij als secretaris van de docenten. Remco werd in 2010 benoemd tot docent praktische theologie aan de kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. in 2010 werd hij eveneens havenpastor van Vlissingen en rector van de statie Zeeland. Naast zijn kerkelijke aanstellingen was Robinson momenteel als docent en onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als supervisor aan de Hogeschool Zeeland.

Klik hier voor In Memoriam door aartsbisschop Joris Vercammen