Samengaan kerken Nieuwland en Ritthem bekrachtigd

door Willem Staat

RITTHEM – Met het passeren van de notariële akte is het samengaan per 1 januari 2023 bekrachtigd van de Protestantse Gemeenten van Ritthem en Nieuw- en Sint Joosland. Dat gebeurde woensdagmiddag 8 maart in de consistorie van de kerk in Ritthem.

Onder de akte staan de handtekeningen van de kerkenraadsleden Kees Simons, Peter Osté, Elizabeth de Haan, Pedro van Sluijs, Lien Osté, Thea Mulder, Dita Mulder en Wilma de Ridder en die van notaris Knook.

Met de totstandkoming van de Protestantse gemeente Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem komt er een einde aan eeuwenlange plaatselijke zelfstandigheid. De Ritthemse Hervormde gemeente is gesticht in 1612, die van Nieuw- en Sint Joosland in 1650. De gemeenten vormden overigens al een combinatie sinds 1 juli 1976.

Beide droegen sinds 2006 de naam  Protestantse gemeente. Dat gebeurde na de nationale fusie van de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse Kerken tot Protestantse Kerk in Nederland in 2004. De gemeente telt ruim 400 leden. De wekelijkse kerkdiensten worden afwisselend gehouden in beide dorpen.

Pascal Handschin dient de kerkgemeenschap sinds 3 juni 2018 als predikant voor een dienstverband van 50 procent. Daarnaast werkt hij twee dagen per week als havenpastor voor Mission to Seafarers in Vlissingen-Oost. Hij is dus dominee te land en ter zee, een zeldzame, mogelijk zelfs unieke combinatie. Nieuwland, Ritthem en Vlissingen-Oost vormen bovendien een geografisch aaneengesloten gebied.

Gemeentepredikant Pascal Handschinn legt de ondertekening vast. Hij werd op zijn beurt gefotografeerd door gemeentelid dominee Bouke de Haan.