WEMELDINGE - De coronacrisis raakt mensen diep, er is persoonlijk leed en ons geduld wordt op de proef gesteld, want veel in de samenleving, het gewone leven van mensen en het kerkelijk leven ligt voorlopig nog aan banden door de coronacrisis. Kerkenraden worden dan ook uitgenodigd om zelf na te denken over een ‘corona-veilige-anderhalve-meter-kerk’. Maar er zijn ook positieve kanten aan deze tijd. ,,De coronacrisis zet ons stil en zet ons in beweging. Ze doet zeer, snijdt af en ze geeft kans, doet nieuwe dingen kiemen en opbloeien.’’