(Bericht van classispredikant ds Arie van der Maas, nieuwsbrief oktober 2020) Hierbij weer een Nieuwsbrief. Zo om de twee maanden een aantal berichten voor u...

WEMELDINGE/UTRECHT - De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van VWS van afgelopen woensdag 24 juni 2020 over wijzigingen van de coronamaatregelen heeft gevolgen voor wat mogelijk is in kerk en gemeenten. Het gaat daarbij vooral om het zingen en een reserveringssysteem voor het bezoeken van een kerkdienst. Classispredikant ds Arie van der Maas geeft in een schrijven (vrijdag 26 juni) aan kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in de classis Delta een toelichting op de versoepeling van de maatregelen. Hij hoopt daarmee wat duidelijkheid te scheppen.
WEMELDINGE – Mildheid om elkaar tegemoet te treden, op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau, nu ondanks verruimde mogelijkheden, de hele situatie in de coronacrisis toch veel geduld vraagt en er verlangen is naar dingen die een aantal maanden geleden nog zo vanzelfsprekend waren. Dat vraagt om maatwerk. Die hoop spreekt classispredikant ds Arie van der Maas uit in zijn brief van 3 juni 2020, waarin hij de kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in de classis Delta informeert over een aantal wijzigingen in de richtlijnen.
(Pinksterbericht van classispredikant ds Arie van der Maas, in Nieuwsbrief mei 2020) “Ieder hoorde de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal spreken..” Voor mij één van de meest treffende zinnen uit het ‘Pinksterevangelie’ van Handelingen 2. Als het Evangelie zo dichtbij komt dat het over jou gaat, dat je jouw verhaal hoort in het verhaal van de grote daden van God, dan werken Woord en Geest samen. Dan is het Pinksteren.
door Margreeth Ernens WEMELDINGE - ,,Het is gelukt om in Geloof in Zeeland de kerkelijke kaart van Zeeland zo breed mogelijk in beeld te brengen en aan het woord te laten komen. Dat komt vooral door de  voorganger-duo’s uit de verschillende kerkgenootschappen en de persoonlijke woorden. Ik ben blij dat kerk en geloof nu via de regionale omroep in de publieke ruimte zijn gezet. En het is een mooie bijvangst dat door het programma er een begin is gemaakt om met verschillende andere godsdiensten meer contact te hebben.’’
WEMELDINGE – We gaan een nieuwe fase in van de coronacrisis. Soms wordt gezegd: de deur dichtdoen van de kerk was in zekere zin eenvoudiger dan de deur weer (op een kier) openzetten. Maar classispredikant ds Arie van der Maas hoopt en vertrouwt erop dat ook in deze fase in kerk en gemeenten onder leiding van Woord en Geest verantwoorde stappen kunnen worden gezet die kunnen dienen tot heil van mensen en tot het delen van Gods Liefde in oude en nieuwe vormen.
WEMELDINGE - De coronacrisis raakt mensen diep, er is persoonlijk leed en ons geduld wordt op de proef gesteld, want veel in de samenleving, het gewone leven van mensen en het kerkelijk leven ligt voorlopig nog aan banden door de coronacrisis. Kerkenraden worden dan ook uitgenodigd om zelf na te denken over een ‘corona-veilige-anderhalve-meter-kerk’. Maar er zijn ook positieve kanten aan deze tijd. ,,De coronacrisis zet ons stil en zet ons in beweging. Ze doet zeer, snijdt af en ze geeft kans, doet nieuwe dingen kiemen en opbloeien.’’

(Nieuwsflits Classis Delta september 2019) Ds. Arie van der Maas Intensief maar mooi werk! Dit zijn de eerste samenvattende woorden die ik schreef in mijn eerste jaarverslag...

[caption id="attachment_3148" align="alignright" width="300"] Felicitaties na de intrede[/caption] WIJK BIJ DUURSTEDE –  In de eeuwenoude Grote of Sint Janskerk in Wijk  bij Duurstede kon je paaszondag...