WEMELDINGE - De classis Delta wil de afstand tussen de kerkenraden en de classis verkleinen. Daartoe worden de komende vergaderingen van de classicale vergadering in...