Bij de start van de Actie Kerkbalans 2020 op 17 januari 2020 werden de uitkomsten van een landelijke peiling onder kerkleden gepresenteerd. Kerkleden vinden Omzien naar elkaarGastvrij zijn en Inspirerende vieringen het belangrijkst in hun eigen kerk. Godsdienstsocioloog dr. Theo Schepens reageerde op deze uitkomsten waarin hij drie lijnen ziet: verticaal tussen God en mensen, horizontaal tussen gelovigen onderling, en een lijn naar de toekomst. Hij ging in op de vraag hoe kerken met de uitkomsten hun voordeel kunnen doen: ‘Hier liggen kansen, grijp ze aan.’
Actieve kerkgangers van protestantse en katholieke achtergrond kiezen ‘naar elkaar omzien’ als de belangrijkste meerwaarde van hun plaatselijke kerk of parochie. Vlak daarna volgt ‘gastvrij en open zijn voor gasten’ en op drie staat ‘inspirerende vieringen’. Dat blijkt uit de peiling van Actie Kerkbalans 2020, waarbij respondenten dertien waarden van de lokale kerk een cijfer konden geven.
VLISSINGEN - Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking is lid van een kerk. Zij vinden hun kerk belangrijk. Maar waarom? Dat wil Actie Kerkbalans nu onderzoeken met een landelijke peiling naar de waarde van de kerk. De peiling bestaat uit een aantal korte vragen en vraagt ongeveer tien minuten tijd.