WEMELDINGE – Delta-classispredikant ds Arie van der Maas heeft dinsdag 17 maart 2020 in een brief aan de gemeenten in de classis Delta van de Protestantse Kerk zijn lof en waardering uitgesproken voor de grote mate van creativiteit, flexibiliteit en het verantwoordelijkheidsgevoel dat door vrijwel alle gemeenten in de classis aan de dag wordt gelegd in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Mede namens het breed moderamen laat hij weten daardoor ‘getroffen en verrast’ te zijn.