BURGH – Ds Wim Jansen uit Vlissingen komt op dinsdagavond 13 februari, de vooravond van Aswoensdag (Vastenavond), naar de Kerk in Burgh om te vertellen...

NIEUW- EN SINT JOOSLAND – De Protestantse gemeente Nieuw- en Sint Joosland is afgelopen week een crowdfundingsactie begonnen om thematuinen aan te leggen rond de...