Hoewel de anderhalve meter-afstand tussen mensen leidend is en blijft, kan een voorganger vanaf 1 juni bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving. Dat liet het moderamen van de generale synode woensdag 3 juni 2020 weten.