Extra nieuwsbrief Raad van Kerken Nederland (november 2021) over de oproep voor een solidaire samenleving, de interreligieuze klimaatviering en een bijeenkomst van lokale raden van...

Nieuwsbrief Raad van Kerken over mensenrechten, de Week van Gebed, de Nieuwe Bijbelvertaling, Walk of Peace, vluchtelingen zonder recht en digitale media....

Nieuwsbrief Raad van Kerken Nederland, mei 2021 over KGK en GKv, geweld jegens homoseksuelen, oproep tot vrede in Jeruzalem, pelgrimeren, seksueel misbruik en GroenGelovig....

Woorden van Hoop en Troost Vanaf 4 november zendt de Raad van Kerken wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit, korte...

UTRECHT - Vanaf 4 november 2020 zendt de Raad van Kerken wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit. Korte videofilmpjes...