Veelzijdig predikant Rinus Golverdingen overleden

DORDRECHT – M. (Marinus) Golverdingen, emerituspredikant van de Gereformeerde Gemeente is zondag 29 december 2019 in zijn woonplaats Dordrecht op 78-jarige leeftijd overleden. De veelzijdige predikant publiceerde over kerkgeschiedenis en kerkrecht en liet ook sporen na in het onderwijs, het kerkelijke jeugdwerk en in de politiek.    

De op 18 mei 1941 in Stolwijk geboren predikant volgde de opleiding tot onderwijzer aan de Pedagogische Academie Driestar in Gouda en studeerde daarna pedagogiek in Nijmegen. Na in het onderwijs onder meer te hebben gewerkt als hoofd van de Boaz-school in Meliskerke was Rinus Golverdingen van 1968 tot 1972 de eerste jeugdwerkleider van de Bond van jeugdverenigingen van de Gereformeerde gemeenten. Bij het 40-jarig bestaan van die organisatie in 1971 verscheen van zijn hand het boek Ds. G. H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.
Golverdingen was van 1961 tot 1975  secretaris Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS), de jeugdorganisatie van de SGP. Voor dit Verband was hij van 1962 tot 1973  redactielid van het blad Onderling Kontakt. Bovendien had Golverdingen van 1968 tot 1980  zitting in het hoofdbestuur van de SGP.

Gemeenten

De 8 september 2010 tijdens een door dominee Golverdingen geleide dienst geopende Adullamkerk in Waarde.

Na zijn studie aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in Rotterdam deed hij op 3 oktober 1979 intrede in ’s-Gravenzande, zijn eerste gemeente. Daarna diende hij Utrecht (intrede 12 september 1984), Ridderkerk-Slikkerveer (21 december 1988), Groningen (31 maart 1993), Gorinchem (2 juli 1997), Boskoop (20 juni 2001) en Waarde (23 april 2008). Ds. Golverdingen ging 5 juni 2011 met emeritaat, waarna zich vestigde in Dordrecht. Hij kon de afgelopen jaren niet meer voorgaan doordat hij leed aan de ziekte van Parkinson.

Publicaties
Tijdens zijn periode als gemeentepredikant was hij meerdere malen lid van het moderamen van de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten en publiceerde hij  diverse boeken. Golverdingen, die behoorde tot de ‘lichtere’ vleugel van de Gereformeerde Gemeenten, promoveerde in 2014 cum laude aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) op het proefschrift Vernieuwing en verwarring. De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950. Eén van de stelling bij zijn promotie behelsde dat de afzetting in 1950 van ds R. Kok door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeente op een misverstand berustte. In het boek Geschiedenis van een scheuring – De Gereformeerde Gemeenten 1950-1957 oordeelde Golverdingen dat de scheuring in 1953, welke leidde tot de vorming van de Gereformeerde Gemeente in Nederland een gevolg was van foute beslissingen van de synode.
Golverdingen stond bekend als kenner van het kerkrecht. Zijn laatste publicatie betrof een hoofdstuk in het in 2019 verschenen Handboek voor gereformeerd Kerkrecht.

Begrafenis
De rouwdienst begint vrijdag 3 januari om 13.30 uur in de Julianakerk, Mauritsweg 286, 3314 LT Dordrecht. De  teraardebestelling volgt rond 15.00 uur op begraafplaats de Essenhof aan de Nassauweg 200 in Dordrecht.