28 juni extra gebedsdag voor de wereld

UTRECHT – Tientallen christelijke organisaties en kerken roepen op om op 28 juni 2020 te bidden voor de situatie in de wereld, en gezamenlijk Psalm 67 te lezen. Doet uw gemeente ook mee?

Corona heeft wereldwijd grote impact, niet alleen wat betreft gezondheid maar ook wat betreft de economie. De dreiging van een grootschalige hongersnood als gevolg van de coronacrisis is zeer reëel. In sommige landen hebben mensen nu al te weinig eten. Zij kunnen door de lockdowns geen geld verdienen, en geen inkomen betekent geen eten.  Daarbij is de toegang tot medische zorg, schoon drinkwater en hulpgoederen voor deze mensen heel beperkt of zelfs afwezig. Daarom roepen – op initiatief van het Christelijk Noodhulpcluster – tientallen organisaties en kerken op om zondag 28 juni te bidden voor de situatie in de wereld, en gezamenlijk Psalm 67 te lezen.

Gebedspunten

Bid mee voor de wereld:

• Voor de landen waar het coronavirus zich uitbreidt. Dat de besmettingen toch gestopt worden en de gevolgen beperkt blijven.
• Voor de miljoenen mensen wereldwijd die hun baan of bedrijf zijn kwijtgeraakt en daarmee hun inkomsten.
• Voor alle ouders die niet weten of er vanavond weer eten is voor hun kinderen.
• Voor ontferming voor die gebieden die bedreigd worden door een nieuwe sprinkhanenplaag. Dat die mee mag vallen zodat oogsten gered worden.
• Voor regeringsleiders om de juiste maatregelen te treffen en voor hulpverleners om bescherming en kracht.
• Om regen als het te droog is en voor het stoppen van de regen waar er te veel valt.
• Voor landen waar conflicten zijn en onschuldige mensen sterven.

Psalm 67

Psalm 67 is een gezamenlijk gebed om Gods zegen voor de wereld. God wordt in deze psalm aanbeden als heerser over de hele aarde en alle volken. De hele wereld is afhankelijk van zijn genade en zegen. De woorden van de psalm vormen een krachtig, gezamenlijk gebed voor medemensen overal ter wereld. Een aantal suggesties om de psalm online te beluisteren:
Oude berijming
Liedboek
The Psalm Project

Collecteren

Kerk in Actie ondersteunt kerken die zich inzetten om een stille coronaramp wereldwijd te helpen voorkomen. De komende maanden is daar in ieder geval 1,2 miljoen euro voor nodig, maar dit bedrag stijgt nog iedere week. Doe mee en collecteer ook in uw gemeente voor deze noodhulp!

Bron: Protestantsekerk.nl