Erepenning voor een bezield en bevlogen kerkmusicus

door Hugo Crucq

OUD-BEIJERLAND – Een kwart eeuw cantor-organist in De Open Hof in Oud-Beijerland en in totaal 44 jaar (cantor-)organist in verschillende PKN-kerken. De Protestantse gemeente Oud-Beijerland vond dit bijzonder genoeg om daarbij stil te staan in een feestelijke dienst op 10 oktober 2021 en jubilerend cantor-organist Leo Lommers te onderscheiden met de erepenning van de VKB.

Leo Lommers met zijn erepenning.

Leo Lommers is sinds 1977 als cantor-organist verbonden aan verschillende kerken. In oktober 1996 werd hij cantor-organist van de Hervormde Ontmoetingskerk, die in 2006 fuseerde met de Gereformeerde Thomaskerk tot de Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

Hij volgde zijn opleiding aan het conservatorium in Rotterdam en deed aanvullende studies op het gebied van orgel, piano, kerkmuziek, koordirectie en ensemblebegeleiding.

Naast zijn werkzaamheden als cantor-organist was hij docent aan muziekscholen en dirigent van verschillende koren, waarmee hij grote koorwerken en oratoria uitvoerde zoals The Messiah van G.F. Händel, de Johannespassion en het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach, de Krönungsmesse van W.A. Mozart, The Crucifixion van J. Stainer en de Via Crucis van F. Liszt.

Als muzikaal leider inspireert Leo de leden van de cantorij van De Open Hof. Veel muziek voor gemeente, cantorij, muziekgroepen en ensembles schrijft hij zelf. Talloze bewerkingen van psalmen, gezangen en liederen klonken de afgelopen 25 jaar in de protestantse erediensten in Oud-Beijerland.

Het echtpaar Lommers wordt toegesproken door Jaap van der Griend.

Uit de toespraken bij zijn huldiging bleek dat hij gezien wordt als een bezield en bevlogen kerkmusicus met veelzijdig vakmanschap en niet-aflatend enthousiasme voor zijn werk in De Open Hof en andere kerken.

Na een toespraak van de voorzitter van de kerkenraad Ina in ’t Veld overhandigde Jaap van der Griend als voorzitter van de Taakgroep Eredienst aan Leo de erepenning met bijbehorende oorkonde.